Evropské dotace na rozvoj vysokých škol: nedočerpání hrozí u projektů za 1,3 miliardy korun

Nejvyšší kontrolní úřad prověřil poskytování, čerpání a použití peněz určených na zlepšení infrastruktury vysokých škol ve spojitosti s výzkumem. Kontrola, která se zaměřila na období mezi lety 2007 a 2015, se týkala sedmi projektů v celkové hodnotě 2,6 miliardy korun. Celkem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) rozdělilo v programovém období 2007 až 2013 v rámci kontrolované prioritní osy operačního programu „Věda a výzkum pro inovace“ 12,6 miliardy korun. Evropské dotace šly především na výstavbu nových budov, nákup zařízení a přístrojů a na modernizaci starších objektů.

Z kontrolované prioritní osy se MŠMT rozhodlo podpořit celkem 66 projektů. U sedmnácti z nich, které získaly dotaci v celkové výši 1,3 miliardy korun, univerzity dosud nezačaly s realizací. Podle NKÚ hrozí, že tyto projekty se nepodaří do konce roku 2015 dokončit, a tedy že se část dotací nepodaří dočerpat.

Ministerstvo důsledně kontrolovalo přípravu i samotný průběh projektů, a to včetně veřejných zakázek. Účinnost systému kontrol dokazuje i fakt, že NKÚ v zadávacích řízeních odhalil jen formální pochybení nebo chyby, které výběrová řízení neovlivnily. Podle NKÚ ale ministerstvo častými změnami v dokumentaci programu ztěžovalo příjemcům orientaci v pravidlech čerpání dotací. Zvyšovalo tak administrativní zátěž pro příjemce prostředků i pro samotné úředníky ministerstva. MŠMT například do srpna 2014 vydalo 7 verzí příručky pro žadatele, 15 verzí pravidel pro výběr dodavatelů a 38 metodických pokynů.

Ministerstvo při rozhodování o tom, zda projekty podpoří, zohledňovalo jejich očekávané přínosy a dopady. Jednalo se například o využitelnost výsledků výzkumu, uplatnění studentů v praxi nebo zvýšení spolupráce s podniky. Naplnění těchto cílů ale ministerstvo nesledovalo. Přínos projektů ministerstvo měří prostřednictvím tzv. monitorovacích indikátorů, tedy ukazatelů, jejichž hodnoty by měly být po jejich dokončení naplněny. Tyto ukazatele jsou celkem čtyři a patří mezi ně například počet studentů, kteří by měli mít prospěch z nových a zrekonstruovaných budov a nového vybavení vysokých škol. Takových studentů mělo být 100 tisíc, jenže v dubnu 2014 jich bylo pouze 15 a půl tisíce. Naplnit očekávané cíle se zřejmě podaří jen u jednoho ze čtyř zmiňovaných ukazatelů, a to počet podpořených projektů.


Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad


25.05.2015 (autor Redakce)Anketa

Vyrábíte si doma ovocné šťávy?

ano  47
ne  37
někdy  25

Hlasovalo 109 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz