Elektronické podání daňového přiznání

Finanční správa připomíná termín pro elektronické podání daňového přiznání k dani z příjmů, který v letošním roce připadá na úterý 2. května 2023. Tento den je zároveň posledním dnem lhůty pro úhradu daně. Daňové přiznání můžete elektronicky podat prostřednictvím portálu MOJE daně nebo datovou schránkou.

Formulář daňového přiznání v předepsaném formátu je možné snadno vyplnit prostřednictvím portálu MOJE daně a následně ihned odeslat finančnímu úřadu. Není tedy nutné k odeslání elektronického formuláře použít datovou schránku. Při odeslání z aplikace Online finanční úřad stačí použít přístupové údaje do datové schránky nebo identitu občana (např. přístupové údaje do internetového bankovnictví nebo občanský průkaz s čipem).

Daňové přiznání musí být podáno elektronicky v předepsaném formátu XML. Nestačí tedy poslat např. naskenovaný formulář ve formátu PDF prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu. Podání také nelze učinit elektronicky prostřednictvím tzv. e-tiskopisu (datové zprávy, která je do 5 dnů potvrzena způsoby podle daňového řádu), ani e-mailem, pokud není opatřen uznávaným elektronickým podpisem. Detailní informace společně s přehledným návodem k podání daňového přiznání elektronicky a k datovým schránkám jsou dostupné na webu Finanční správy.

Pokud za daňový subjekt podá daňové přiznání daňový poradce nebo advokát a nebylo podáno do 3. dubna 2023, platí pro jeho podání lhůta 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Daňové přiznání je tedy možné podat do pondělí 3. července 2023. Stejná lhůta platí i pro daňové subjekty, které mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Vracení přeplatku na dani z příjmů

Přeplatky jsou vypláceny do 30 dnů od konce lhůty pro podání přiznání (tedy aktuálně po 2. květnu 2023). To znamená, že nejpozději 1. června 2023 musí Finanční správa dát příkaz do banky na vrácení peněz. Netýká se to případů, kdy finanční úřad zahájí kontrolní postup, ani opožděného podání daňového přiznání.


Téma: Daně / Podnikání, Zdroj: Finanční správa ČR, Logo: financnisprava.cz
28.04.2023 (autor Redakce)Související

Novela zákona o zadávání veřejných zakázek

vydáno 31.05.2023

Zásadní změny novela přináší v oblasti veřejných IT zakázek. Stát bude při jejich vypisování možné ve vybraných případech chápat jako jeden celek.

Téma: Podnikání / Právo a zákony / Veřejné zakázky

MZe - Agrolesnictví podpoří výsadbu stromů na zemědělské půdě

vydáno 26.05.2023

Zemědělci budou moci získat podporu na pěstování dřevin, pokud na stejném pozemku budou zároveň růst zemědělské plodiny nebo se tam budou pást hospodářská zvířata.

Téma: Podnikání / Zemědělství

MPO podpoří firmy s infrastrukturou pro výzkum a vývoj

vydáno 22.05.2023

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo první výzvu Potenciál v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027 (OP TAK).

Téma: Ekonomika a finance / Podnikání


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2023, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Spojovací 428, 251 63 Strančice
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz