Důchody se od ledna zvýší

Od začátku příštího roku se opět zvýší všechny důchody, kromě starobních tedy i invalidní a pozůstalostní. Tentokrát půjde o řádnou valorizaci, což znamená, že se budou zvyšovat obě složky důchodů.

O 140 korun dostanou přidáno všichni bez ohledu na to, kolik nyní pobírají. K tomu se zvedne i takzvaná procentní výměra, a to o 5,1 procenta. Průměrný starobní důchod by se tak měl po Novém roce zvýšit o 825 korun. Navíc od ledna ke starobnímu důchodu přibude 500 korun měsíčně za každé vychované dítě.

„Letos se zvyšovaly důchody celkem třikrát, z toho na začátku roku řádně, a pak ještě dvakrát mimořádně v červnu a v září. Celkem tak nyní jejich příjemci dostávají v průměru o 2 500 korun měsíčně více než dostávali na konci loňského roku. Vláda nyní bude rozhodovat také o další lednové valorizaci, a to v průměru o 825 korun. Všichni ti, kdo pobírají některý z důchodů, jsou velmi zranitelnou skupinou, na kterou v současné době rostoucí ceny citelně dopadají. Valorizace důchodů je základní nástroj pomoci v této době,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Díky letošním valorizacím a té, která proběhne v lednu, se rekordně zvýší poměr důchodu k průměrné mzdě. Zatímco na začátku roku 2022 důchodci pobírali 42,5 procenta průměrné mzdy, v lednu 2023 to bude 45,9 procenta. Reálná hodnota důchodu tak vzroste o 5,1 procenta.Valorizace se promítne do státního rozpočtu, jehož výdaje se v této souvislosti zvýší o 28,6 miliard korun. Celkové výdaje na důchody budou tedy v roce 2023 činit 659,7 miliard korun. O zvýšení důchodů od ledna bylo možné rozhodnout až nyní po zveřejnění statistických údajů o průměrné mzdě za srpen. Výši valorizace ovlivňuje kromě tohoto ukazatele také například průměrná míra inflace či index životních nákladů domácností důchodců.

Další navýšení: Starobní důchody od ledna zvedne i „výchovné“
Do výše starobních důchodů se od ledna 2023 promítne i takzvané výchovné. Tomu z rodičů, který převážně pečoval o dítě, se zvýší starobní důchod o 500 korun za každé vychované dítě. Ženám, které důchod už pobírají, se výměra zvýší v závislosti na počtu vychovávaných dětí automaticky. U žen, pokud jim důchod bude nově přiznán po 31. 12. 2022, a u otců (bez ohledu na to, odkdy důchod pobírají), je možné výchovné přiznat na základě žádosti u České správy sociálního zabezpečení.

„Očekáváme, že díky výchovnému přibude zejména babičkám, které v minulosti vychovaly potomky, průměrně 1 100 Kč. Dosud byly bohužel hlavně ženy ‚trestány‘ za to, že se místo práce věnovaly výchově dětí a měly tak nižší příjmy. Rozdíl v průměrném důchodu činí bezmála 3 tisíce korun. Bez potomků ale společnost nemá budoucnost, a proto se roky strávené výchovou potomků konečně docení i prostřednictvím penze,“ připomněl ministr Jurečka. Počet žen, které dostanou výchovné od ledna 2023 automaticky, by se mohl pohybovat na úrovni 1,4 milionů.


Téma: Důchody, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Obrázek: Pixabay
20.09.2022 (autor Redakce)Související

Výchovné bude v lednu 2023 vypláceno společně se starobním důchodem nebo formou doplatku

vydáno 04.01.2023

Poživatelkám starobního důchodu přiznaného před 1. lednem 2023 bude starobní důchod za výchovu dětí zvyšován automatizovaně, a to o 500 Kč za každé dítě, které bylo ženě zohledněno pro stanovení důchodového věku nebo které má uvedeno v tzv. základních registrech.

Téma: Důchody / Sociální zabezpečení

MPSV - Novinky od roku 2023

vydáno 19.12.2022

Se začátkem roku 2023 vejde v platnost řada legislativních novinek z gesce MPSV, které se týkají státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi nebo například důchodů.

Téma: Důchody / Nemocenské pojištění / Sociální zabezpečení / Zaměstnanost

V lednu proběhne pravidelná valorizace důchodů. ČSSZ ji provede automaticky

vydáno 13.12.2022

Pravidelná valorizace od 1. ledna 2023 zvýší důchody přiznané před tímto dnem v průměru o 825 Kč. Není potřeba o nic žádat, Česká správa sociálního zabezpečení valorizaci provede automaticky. Bude se týkat všech druhů důchodů, tedy starobních (včetně tzv. předčasných), invalidních, vdovských, vdoveckých a sirotčích.

Téma: Důchody


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2023, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz