Úvodní stránka

Dnes se rozjíždí další Evropský týden mobility

 

Od 16. do 22. září probíhá 14. ročník Evropského týdne mobility. Akce se zapojením široké veřejnosti, obcí a měst podporuje využívání veřejné dopravy, budování cyklostezek a zkvalitnění pěších zón tak, aby byla posílena udržitelnost dopravy, ochrana životního prostředí, zejména kvalita ovzduší ve městech. Evropský týden mobility je každoroční kampaní o udržitelné městské mobilitě, organizované s podporou Evropské komise.

„Největší problémy působí doprava ve velkých městech, kde je vysoká koncentrace obyvatel a tedy i hustá automobilová doprava. Z poslední studie Studie o vývoji dopravy z hlediska životního prostředí pro MŽP každoročně zpracovává Centrum dopravního výzkumu. MŽP vyplývá, že v případě emisí oxidu dusíku je podíl individuální automobilové dopravy na celkové dopravě zhruba čtvrtinový, v případě pevných prachových částic je dokonce 38%. Chceme-li ovzduší ve městech změnit k lepšímu, je každoroční kampaň ETM krokem správným směrem. MŽP letos vyhlásilo výzvu na podporu osvěty čisté mobility na území statutárních měst ve výši 20 milionů korun. Osvěta zahrnuje aktivity, které povedou ke zvýšení povědomí veřejnosti o výhodách alternativních technologií v dopravě, veřejné hromadné dopravy, o výhodách alternativní a nemotorové dopravy i o možnostech využití sdílení osobních aut a kol. Tyto prostředky budou moci statutární města využít mimo jiné i v kampani ETM 2016,“ vysvětluje ministr Richard Brabec.

Kromě toho MŽP právě aktualizuje s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem dopravy akční plán na podporu čisté mobility. Ten má odstranit některé legislativní či technické bariéry, které brání lepšímu rozvoji v této oblasti. Podporovat bude i rozšíření nabíjecí/plnící infrastruktury,parkování P+R, carsharing atd.. Do vlády by měl být Národní akční plán Čistá mobilita předložen během několika týdnů. Na konci září a v průběhu října bude probíhat i informační kampaň na podporu alternativního paliva CNG, navázaná na 57. výzvu končícího OPŽP 2007–2013 na podporu nákupů 303 autobusů s CNG pohonem, a to v Brně, Ústeckém a Moravskoslezském kraji.

Letošní Evropský týden mobility[1] s heslem „Vyber. Změň. Zkombinuj“ poukazuje na vysoký nárůst individuální automobilové dopravy. „Snažíme se veřejnost motivovat k tomu, aby kombinovala různé způsoby dopravy, včetně těch alternativních. Prostřednictvím Evropského týdne mobility chceme lidem představit možnosti mnohdy rychlejšího a příjemnějšího cestování napříč jejich městem. K dnešnímu dni je do ETM zaregistrováno celkem 34 měst z České republiky a 1570 měst z celé Evropy. Nejvíce se jich zapojilo v sousedním Rakousku, Maďarsku a Španělsku, kde jejich počet přesahuje hranici sta účastníků. S počtem 34 registrovaných měst Česká republika sice představuje průměr mezi zapojenými státy, ovšem oproti loňskému roku máme nárůst, přihlásilo se o 5 organizátorů více, “ říká koordinátorka ETM za Ministerstvo životního prostředí Romana Trubačíková.

Ve většině českých měst bude během posledního dne ETM nazvaného „Den bez aut“ MHD zdarma. Po celou dobu trvání akce má také mnoho z nich připravený atraktivní program pro širokou veřejnost. MŽP pro tyto akce připravilo na 300 speciálních ETM lékárniček pro cyklisty. Více informací k programům jednotlivých měst najdete na stránkách MŽP. A také na této adrese: http://www.mobilityweek.eu/cities/?year=2015&country=CZ.

Poznámky:
[1] Historie ETM:

V roce 2000 iniciovala Evropská komise Evropský den bez aut (EDBA) a od té doby patří k významným dnům Evropy v ochraně životního prostředí. Akce se pořádá ve stálém termínu, kterým je 22. září. Kampaň se snaží upozornit na neudržitelný nárůst individuální automobilové dopravy ve městech a na různé způsoby jeho řešení - podpora veřejné dopravy silniční i železniční, budování cyklostezek, zkvalitňování prostranství pro pěší atp. V roce 2002 byl jednodenní Evropský den bez aut poprvé rozšířen na celotýdenní kampaň s názvem Evropský týden mobility (ETM) probíhající od 16. do 22. září. V rámci ETM městské úřady realizují široké spektrum aktivit zacílených na téma udržitelné dopravy. Zaměření každého ročníku kampaně souvisí vždy s hlavním mottem. V ČR jsou obě kampaně realizovány od roku 2002 a převážnou část aktivně zapojených měst a obcí tvoří členové Národní sítě zdravých měst ČR. Účast v kampaních je otevřena všem městům, obcím i regionům, které mají o problematiku udržitelné dopravy zájem. Municipality mohou dle svých kapacit realizovat kampaň ETM v plném celotýdenním rozsahu nebo se rozhodnout pouze pro realizaci jednodenní kampaně EDBA.

18.09.2015 (autor Redakce)


Související
 

Přes 2 miliardy nových dotací na ochranu přírody

vydáno 10.01.2017

Právě odstartoval příjem žádostí o dotace v nových výzvách z Operačního programu Životní prostředí. Tři výzvy podpoří projekty zaměřené na péči a ochranu přírody a krajiny. Jen na zadržování vody v krajině půjde přes půl miliardy korun. Žádosti do těchto výzev je možné posílat na Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR...

Téma: Veřejné finance / Životní prostředí

Startuje příjem žádostí o dotace na výstavbu nízkoenergetických bytových domů

vydáno 10.01.2017

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR společně otevřely zcela novou výzvu v programu Nová zelená úsporám, která podpoří výstavbu bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností. Pro stavebníky je v ní připraveno celkem 100 milionů korun. Počínaje dnem 09.01. je rovněž možné žádat...

Téma: Nemovitosti a bydlení / Veřejné finance / Životní prostředí

Nezapomeňte na nás - přikrmování ptactva v zimním období

vydáno 09.01.2017

Základním pravidlem je krmit ptactvo kvalitní potravou. Rozhodně by to tedy neměl být způsob, jak se zbavit kuchyňských zbytků nebo plesnivějícího chleba.

Téma: Životní prostředí

Anketa
 

Dali jste si novoroční předsevzetí?

Hlasovalo 149 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz