Dnes se rozjíždí další Evropský týden mobility

Od 16. do 22. září probíhá 14. ročník Evropského týdne mobility. Akce se zapojením široké veřejnosti, obcí a měst podporuje využívání veřejné dopravy, budování cyklostezek a zkvalitnění pěších zón tak, aby byla posílena udržitelnost dopravy, ochrana životního prostředí, zejména kvalita ovzduší ve městech. Evropský týden mobility je každoroční kampaní o udržitelné městské mobilitě, organizované s podporou Evropské komise.

„Největší problémy působí doprava ve velkých městech, kde je vysoká koncentrace obyvatel a tedy i hustá automobilová doprava. Z poslední studie Studie o vývoji dopravy z hlediska životního prostředí pro MŽP každoročně zpracovává Centrum dopravního výzkumu. MŽP vyplývá, že v případě emisí oxidu dusíku je podíl individuální automobilové dopravy na celkové dopravě zhruba čtvrtinový, v případě pevných prachových částic je dokonce 38%. Chceme-li ovzduší ve městech změnit k lepšímu, je každoroční kampaň ETM krokem správným směrem. MŽP letos vyhlásilo výzvu na podporu osvěty čisté mobility na území statutárních měst ve výši 20 milionů korun. Osvěta zahrnuje aktivity, které povedou ke zvýšení povědomí veřejnosti o výhodách alternativních technologií v dopravě, veřejné hromadné dopravy, o výhodách alternativní a nemotorové dopravy i o možnostech využití sdílení osobních aut a kol. Tyto prostředky budou moci statutární města využít mimo jiné i v kampani ETM 2016,“ vysvětluje ministr Richard Brabec.

Kromě toho MŽP právě aktualizuje s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem dopravy akční plán na podporu čisté mobility. Ten má odstranit některé legislativní či technické bariéry, které brání lepšímu rozvoji v této oblasti. Podporovat bude i rozšíření nabíjecí/plnící infrastruktury,parkování P+R, carsharing atd.. Do vlády by měl být Národní akční plán Čistá mobilita předložen během několika týdnů. Na konci září a v průběhu října bude probíhat i informační kampaň na podporu alternativního paliva CNG, navázaná na 57. výzvu končícího OPŽP 2007–2013 na podporu nákupů 303 autobusů s CNG pohonem, a to v Brně, Ústeckém a Moravskoslezském kraji.

Letošní Evropský týden mobility[1] s heslem „Vyber. Změň. Zkombinuj“ poukazuje na vysoký nárůst individuální automobilové dopravy. „Snažíme se veřejnost motivovat k tomu, aby kombinovala různé způsoby dopravy, včetně těch alternativních. Prostřednictvím Evropského týdne mobility chceme lidem představit možnosti mnohdy rychlejšího a příjemnějšího cestování napříč jejich městem. K dnešnímu dni je do ETM zaregistrováno celkem 34 měst z České republiky a 1570 měst z celé Evropy. Nejvíce se jich zapojilo v sousedním Rakousku, Maďarsku a Španělsku, kde jejich počet přesahuje hranici sta účastníků. S počtem 34 registrovaných měst Česká republika sice představuje průměr mezi zapojenými státy, ovšem oproti loňskému roku máme nárůst, přihlásilo se o 5 organizátorů více, “ říká koordinátorka ETM za Ministerstvo životního prostředí Romana Trubačíková.

Ve většině českých měst bude během posledního dne ETM nazvaného „Den bez aut“ MHD zdarma. Po celou dobu trvání akce má také mnoho z nich připravený atraktivní program pro širokou veřejnost. MŽP pro tyto akce připravilo na 300 speciálních ETM lékárniček pro cyklisty. Více informací k programům jednotlivých měst najdete na stránkách MŽP. A také na této adrese: http://www.mobilityweek.eu/cities/?year=2015&country=CZ.

Poznámky:
[1] Historie ETM:

V roce 2000 iniciovala Evropská komise Evropský den bez aut (EDBA) a od té doby patří k významným dnům Evropy v ochraně životního prostředí. Akce se pořádá ve stálém termínu, kterým je 22. září. Kampaň se snaží upozornit na neudržitelný nárůst individuální automobilové dopravy ve městech a na různé způsoby jeho řešení - podpora veřejné dopravy silniční i železniční, budování cyklostezek, zkvalitňování prostranství pro pěší atp. V roce 2002 byl jednodenní Evropský den bez aut poprvé rozšířen na celotýdenní kampaň s názvem Evropský týden mobility (ETM) probíhající od 16. do 22. září. V rámci ETM městské úřady realizují široké spektrum aktivit zacílených na téma udržitelné dopravy. Zaměření každého ročníku kampaně souvisí vždy s hlavním mottem. V ČR jsou obě kampaně realizovány od roku 2002 a převážnou část aktivně zapojených měst a obcí tvoří členové Národní sítě zdravých měst ČR. Účast v kampaních je otevřena všem městům, obcím i regionům, které mají o problematiku udržitelné dopravy zájem. Municipality mohou dle svých kapacit realizovat kampaň ETM v plném celotýdenním rozsahu nebo se rozhodnout pouze pro realizaci jednodenní kampaně EDBA.


18.09.2015 (autor Redakce)Související

ČIŽP - vloni 15 900 kontrol, pokuty za více než 130 milionů

vydáno 20.04.2017

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) provedla vloni 15 883 kontrol, což je o více než 200 než v roce 2015 (15 677) a uložila 2887 pokut (o 54 méně než v roce 2015) v celkové výši 130 717 343 korun. Na jednoho inspektora připadlo v roce 2016 v průměru 40 kontrol. Nejvíce narostl počet kontrol v oblasti ochrany...

Téma: Životní prostředí

MPO řeší starou ekologickou zátěž v Kladně

vydáno 20.04.2017

Ministerstvo průmyslu a obchodu se snaží zabránit škodě spojené s výraznými ekologickými a finančními dopady. Vláda schválila navýšení finanční částky alokované na řešení zmírnění dopadů ukončení těžby uhlí v kladenském regionu.

Téma: Životní prostředí

5 miliard na energetické úspory, protipovodňová opatření a odpady

vydáno 06.04.2017

Ministerstvo životního prostředí společně se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlašují další vlnu výzev v Operačním programu Životní prostředí. Celkem 9 nových výzev s alokací přes 5 miliard korun podpoří preventivní protipovodňová opatření, předcházení vzniku odpadů nebo rekultivace starých skládek. Příjem...

Téma: Životní prostředí

Anketa

Kde kupujete med?

v obchodě  20
od včelaře  237
v obchodě i od včelaře  21
med nekupuji  20

Hlasovalo 298 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz