Desítky klientů VZP se setkaly s pokusy o nekalou přeregistraci, případů přibývá

Desítky případů, kdy se pouliční naháněči najatí konkurenčními pojišťovnami pokusili nekalým způsobem přetáhnout její klienty, registruje od začátku roku Všeobecná zdravotní pojišťovna. V posledních týdnech se přitom jejich četnost zvýšila, jak se blíží datum 30. června a s ním konec přeregistračního termínu pro tento rok. VZP se proto rozhodla své klienty tímto způsobem varovat, aby si v příštím měsíci dávali co největší pozor, kdo a proč chce vidět jejich průkaz pojištěnce, případně s jakými argumenty je přesvědčuje ke změně zdravotní pojišťovny.

„Naši klienti se na nás v poslední době stále častěji obracejí, že u nich doma zazvonili či je na ulici oslovili podomní náboráři některé z konkurenčních pojišťoven. Výjimkou bohužel nejsou případy, že jako argument pro přeregistraci používají tito najatí akvizitoři lži o VZP,“ uvedl ředitel nejsilnější tuzemské zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek.

Výmysly, s jejichž pomocí se najatí naháněči snaží poškodit VZP v očích klientů, jsou často zcela absurdní. Nejčastěji se objevují následující lživá tvrzení:

• VZP od 1. 1. 2016 rozhodnutím vlády končí a všichni její pojištěnci se musí přehlásit k jiné pojišťovně.
• VZP krachuje a klienti, kteří se včas nepřehlásí, mohou mít problémy s hrazením péče.
• VZP neplatí včas lékařům, kteří proto odmítají klienty této pojišťovny ošetřovat.
• VZP nebude od příštího roku hradit svým klientům lázně (případně amalgámové plomby u zubaře apod.).
• VZP neproplácí svým klientům moderní protonovou léčbu rakoviny.

Ve všech uvedených případech jde o absolutní lži. „VZP je nejstabilnější a nejsilnější tuzemská pojišťovna, hospodaří s přebytkem, lékařům platí už řadu let všechnu péči včas a v posledních třech letech prakticky téměř upustila od regulací. Rozsah péče, na kterou mají klienti nárok, je daný platnou legislativou a to, u které pojišťovny je člověk registrován, na to nemá vliv. Protonovou terapii schválila VZP pro suverénně nejvíce klientů ze všech pojišťoven – celkem jich bylo už 74,“ sdělil Kabátek.

Kromě výše popsaných postupů, kdy náboráři používají lživé argumenty, se objevují i horší případy – klientům VZP se opakovaně stalo, že byli ke konkurenci přeregistrováni bez svého vědomí. Zpravidla je předtím navštívil někdo, kdo se představil jako pracovník VZP a nechal si pod vymyšlenou záminkou ukázat průkaz pojištěnce, případně podepsat jakýsi papír. Data z průkazu pojištěnce pak ovšem takový podvodník využil k tomu, že za nic netušícího klienta VZP vyplnil přeregistrační formulář, falšoval či podvodně získal jeho podpis a přehlásil ho tak ke konkurenci.

Nejčastější způsoby, jak najatí podvodníci přimějí klienty VZP k předložení průkazu pojištěnce, případně k „podpisu“ přeregistračního formuláře:

• Tvrdí, že provádějí kontrolu platnosti průkazu pojištěnce, protože se chystá výměna.
• Vydávají se za pracovníky pojišťovny, kteří kontrolují, zda lékaři nevykázali na klienta neposkytnutou péči. Vyplní fiktivní dotazník a pro kontrolu chtějí vidět průkaz pojištěnce.
• Předstírají, že provádějí průzkum spokojenosti se službami pojišťovny, a požádají o podpis dotazníku. K podpisu však klientovi podstrčí přeregistrační formulář.
• Požádají o podpis fiktivního evidenčního listu s tím, že tak klient potvrzuje vůli zůstat u VZP. Ve skutečnosti však klienta nechají podepsat přeregistrační formulář.

Veškeré výše uvedené triky jsou přitom snadno odhalitelné – pracovníci VZP žádné kontroly či průzkumy v bytech klientů ani na ulicích neprovádějí. Největší zdravotní pojišťovna nenajímá ani žádné externí náboráře.

„Minimálně od prosince 2012, kdy jsem do VZP přišel, nedala pojišťovna žádné externí firmě za akvizici klientů ani korunu. Opakovaně jsme jasně řekli, že jde podle našeho názoru o škodlivý jev, který jen odsává peníze z celého zdravotního systému. Jinými slovy – peníze, které by měly jít na zdravotní péči, inkasují náborářské firmy, které jen přelévají klienty od jedné pojišťovny ke druhé,“ zdůraznil Kabátek. „My nabízíme všem nejdostupnější a nejkvalitnější zdravotní péči a věříme, že lidé ocení kvalitu,“ dodal.

Nejsilnější zdravotní pojišťovna v číslech:
• Počet pojištěnců VZP – 5 968 807
• Počet smluvních partnerů VZP – 40 349
Z toho praktici pro dospělé – 5 394
praktici pro děti – 2 191
praktičtí zubaři – 7 701
ambulantní specialisté – 15 869
lékárny – 2 492
• Výdaje za zdravotní služby pro klienty VZP – 143,5 miliard Kč
• Počet poboček/klientských pracovišť VZP – 185

V případě, že se na klienta VZP obrátí kdokoliv, kdo bude tvrdit, že pracuje pro VZP, může si to dotyčný ověřit telefonátem na nejbližší pobočce nebo na centrální klientské lince 952 222 222. VZP zároveň uvítá, když ji lidé budou o podezřelých případech informovat.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí


29.05.2015 (autor Redakce)Související

Alkohol není lék!

vydáno 20.04.2017

„Nemůžeme dále mlčet a musíme reagovat na množící se články a mediální výstupy, které informují o významné prospěšnosti nebo dokonce léčivém působení alkoholu. Prosím čtěme tato sdělení s rezervou, ke které nás vybízí zdravý rozum,“ varovala na úvod tiskové konference (19. 4. 2017) náměstkyně ministra zdravotnictví...

Téma: Zdravotnictví

Navýšení plateb za státní pojištěnce umožní zvýšit příjmy zdravotníků i zlepšit vybavení nemocnic

vydáno 11.04.2017

„Více peněz, které stát nařízením vlády zaplatí za státní pojištěnce, nám umožní nejen příští rok opět zvýšit platy a mzdy ve zdravotnictví o slibovaných 10 procent, ale také financovat investice do oblasti moderních diagnostických a terapeutických metod v nemocniční i ambulantní sféře. Obojí patří mezi priority...

Téma: Zdravotnictví

Některé šarže léku EPIPEN A EPIPEN JUNIOR mohou být závadné

vydáno 07.04.2017

SÚKL důrazně upozorňuje všechny pacienty, kteří používají léčivý přípravek EPIPEN 300 MIKROGRAMŮ a EPIPEN JR. 150 MIKROGRAMŮ, aby si zkontrolovali šarže, některé mohou být závadné.

Téma: Zdravotnictví

Anketa

Kde kupujete med?

v obchodě  21
od včelaře  280
v obchodě i od včelaře  25
med nekupuji  24

Hlasovalo 350 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz