Daňového přiznání k dani silniční za zdaňovací období roku 2020

Upozorňujeme poplatníky, že čtvrtek 1. dubna 2021 je posledním dnem pro podání daňového přiznání k dani silniční za rok 2020 bez pokuty.

Z důvodu dopadů pandemie viru SARS-CoV-2 (nemoc, karanténa) mohou daňové subjekty daně silniční podat daňové přiznání do 1. dubna 2021, aniž by jim vznikla pokuta za opožděné podání daňového přiznání.


UVEDENÝ TERMÍN SE TÝKÁ VŠECH DAŇOVÝCH SUBJEKTŮ DANĚ SILNIČNÍ.

Na základě Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně z důvodu mimořádné události zveřejněném ve Finanční zpravodaj č. 3/2021 se promíjí pokuta podle § 250 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, za opožděné podání daňového přiznání k dani silniční za zdaňovací období roku 2020, za podmínky, že k podání dojde nejpozději do 1. 4. 2021.

Informace k placení daně
Všem daňovým subjektům daně silniční byl na základě rozhodnutí ministryně financí prominut úrok z prodlení za pozdní úhradu daně silniční za rok 2020, pokud bude daň uhrazena do 1. 4. 2021. (Finanční zpravodaj č. 3/2021)

Vybraným daňovým subjektům daně silniční byl na základě rozhodnutí ministryně financí prominut úrok z prodlení za pozdní úhradu daně silniční za rok 2020, pokud bude daň uhrazena dne 16. 8. 2021.

Pro využití výhody prominutí úroku z prodlení eventuálně prominutí zálohy na daň silniční splatné k 15. 4. 2021 je nutné správci daně zaslat oznámení. (Finanční zpravodaj č. 38/2020)

Oznámení je k dispozici na webových stránkách Finanční správy a lze jej podat mimo jiné také emailem. Vytištěné oznámení je potřeba podepsat, naskenovat a poslat na emailovou adresu příslušného územního pracoviště, kde je uložen daňový spis.

Doporučujeme ke komunikaci se správcem daně využívat dálkové formy komunikace (např. www.mojedane.cz, daňovou informační schránku+, datové schránky, e-mail).


Téma: Daně, Zdroj: Finanční správa ČR, Logo: financnisprava.cz
29.03.2021 (autor Redakce)Související

Placení záloh na paušální daň

vydáno 19.04.2021

Blíží se termín zaplacení čtvrté zálohy na paušální daň, která platí od ledna roku 2021.

Téma: Daně / Podnikání

Čas pro podání daňového přiznání se blíží

vydáno 14.04.2021

V letošním roce je na odevzdání přiznání k dani z příjmů více času a to až do 3. května 2021 v případě klasického formuláře odevzdaného na papíře a v případě elektronického podání až do 1. června.

Téma: Daně / Podnikání

Co je nutné udělat pro prominutí úroků z prodlení u DPH a silniční daně

vydáno 01.04.2021

Pokud nemáte zaplacenou daň z přidané hodnoty (DPH) za zdaňovací období září 2020 až březen 2021 a silniční daň za zdaňovací období 2020 včetně zálohy splatné 15. 4. 2021, můžete požádat o prominutí úroku z prodlení a daň bez sankcí uhradit až do 16. 8. 2021.

Téma: Daně / Podnikání


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2021, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz