ČOI ve 2. čtvrtletí zjistila dva případy diskriminace

Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly zaměřené na diskriminaci spotřebitele. Ve 2. čtvrtletí 2022 uskutečnila 31 kontrol a podezření na některou z forem diskriminace zjistila ve dvou případech.

Česká obchodní inspekce v období od 1. dubna do 30. června 2022 prověřovala, zda nedochází ze strany prodávajících k některé z forem diskriminace spotřebitelů. Součástí akce byly také kontroly dalších právních předpisů. Celkem uskutečnila 31 kontrol a podezření na některou z forem diskriminace zjistila ve 2 případech. Porušení dalších právních předpisů zjistila ve 12 případech.

InspektorátPočet kontrolKontroly se zjištěnímZjištění v %
celkem§ 6celkem§ 6
Středočeský a Hl. město Praha52140,0%66,7%
Jihočeský a Vysočina51020,0%0,0%
Plzeňský a Karlovarský135038,4%0,0%
Ústecký a Liberecký41125,0%25,0%
Královéhradecký a Pardubický0000,0%0,0%
Jihomoravský a Zlínský110100,0%0,0%
Olomoucký a Moravskoslezský32066,7%0,0%
Celkem3112238,7%6,5%

Zjištěné nedostatky

ČOI ve 2. čtvrtletí 2022 zjistila podezření na porušení § 6 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, které zakazuje prodávajícímu diskriminovat spotřebitele při prodeji výrobků nebo poskytování služeb (tj. zakazuje odlišné zacházení s lidmi ve srovnatelných situacích na základě různé rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, víry, náboženského vyznání a světového názoru), ve 2 případech.

Jednalo se o následující případy:

  • 1x byl zjištěn rozdílný přístup k česky a anglicky hovořícím spotřebitelům, kdy inspektoři v postavení česky hovořících spotřebitelů nebyli vpuštěni do restaurace, ačkoli anglicky hovořící spotřebitelé v témže čase vpuštěni byli
  • 1x bylo zjištěno, že osobě romského původu bylo odmítnuto ubytování

Dále, ve 4 případech, byly zjištěny nedostatky v dodržování zásad poctivosti prodeje (§ 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele). Porušení dalších ustanovení zákona o ochraně spotřebitele bylo zjištěno v menším rozsahu.

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce ve 2. čtvrtletí pravomocně uložila, v souvislosti s prokázaným diskriminačním jednáním, 1 pokutu ve výši 50 000 Kč. Pokuta se vztahuje ke kontrole zahájené v prvním čtvrtletí 2022. Pokuta byla udělena společnosti FlixBus CZ s.r.o., která v době kontroly ČOI na svých webových stránkách www.flixbus.cz uváděla informace, směřující k diskriminačnímu jednání vůči osobám se zdravotním postižením (osoby s doprovodem či s vodícím nebo asistenčním psem), které nejsou založeny na objektivních a rozumných důvodech a odůvodněny legitimním cílem.

V tomto období zároveň nabylo právní moci 9 pokut v souvislosti s předchozími kontrolami ČOI v rámci diskriminace a to v celkové výši 429 000 Kč.

Uvedené počty pokut a jejich výše se vztahují i k dalším porušením právních předpisů, která byla v rámci kontrol zjištěna, a mohou se tak projevit i v jiných kontrolních akcích.


25.10.2022 (autor Redakce)Související

Black Friday: Jak se vyhnout pastem výprodejů

vydáno 25.11.2022

V čase inflace, rostoucích cen energií i jistého nedostatku zboží je o Black Friday mezi zákazníky obzvlášť zájem. Ale pozor, slogany jako "nejvýhodnější nabídka" apod. mohou lákat na falešné slevy nebo dokonce na podvodné e-shopy.

Téma: Ochrana spotřebitele

ČOI vyhodnotila kontroly zaměřené na hračky a modely na baterie

vydáno 24.11.2022

Více než polovina kontrolovaných hraček a modelů na baterie nebyla v pořádku.

Téma: Ochrana spotřebitele

S internetovým obchodováním rostou i počty porušení zákonů

vydáno 14.11.2022

Česká obchodní inspekce uskutečnila v období od 1. července do 30. října tohoto roku 177 kontrol, které byly zaměřené na nabídku a prodej výrobků po internetu.

Téma: Ochrana spotřebitele / Podnikání / Právo a zákony


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2022, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz