https://paclik.eu/portfolio/

ČOI v letošním prvním čtvrtletí zajistila 2 600 kusů padělků za téměř 5 milionů korun

Česká obchodní inspekce kontrolovala v 1. čtvrtletí 2022 nabídku, prodej a skladování padělaného zboží. Uskutečnila celkem 286 kontrol a u 82 z nich zjistila porušení zákazu nabízení, prodeje a skladování výrobků porušující některá práva duševního vlastnictví. Dále zajistila 2 600 kusů padělků, což v hodnotě v cenách originálů představuje částku 4 912 862 Kč.

Z hlediska sortimentu docházelo nejčastěji k padělkům hraček, výrobků pro děti a textilních výrobků. Ze zajištěného zboží byl zaznamenán nejvyšší objem u výrobků značek PokémonWizards, Apple a Niké.

Česká obchodní inspekce v období od 3. ledna do 31. března 2022 kontrolovala dodržování zákazu nabídky, prodeje a skladování výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví nebo neoprávněného užívání označení chráněného podle zvláštního právního předpisu. Celkem provedla 286 kontrol a u 82 kontrol bylo zaznamenáno porušení zákazu nabízení, prodeje a skladování výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví, což v procentuálním vyjádření představuje 28,7 %.

Součástí kontrolní akce byla kontrola dalších právních předpisů v dozorové kompetenci ČOI. Celkem bylo zjištěno, že ve 202 případech (70,6 %) obchodníci porušili právní předpisy.

Cílem kontrol ČOI byly pevné provozovny, internetové obchody, tržnice a tržiště v blízkosti hranic ČR s Německem a Rakouskem (např. v obcích Potůčky, Vyšší Brod, Chvalovice – Hatě), kde se předpokládá výskyt padělaného zboží a kde obvykle dochází k zajištění vyššího počtu těchto výrobků. To do jisté míry souvisí s přetrvávající poptávkou ze strany německy hovořících návštěvníků. Při kontrolách byly využity i podněty spotřebitelů.

Vzhledem k tomu, že se na trhu stále objevují padělky renomovaných značek, které mohou poškozovat oprávněné zájmy spotřebitelů, bude Česká obchodní inspekce pokračovat v těchto kontrolách i v dalším období roku 2022.

Počet kontrolKontroly se zjištěnímZjištění v %
Celkem§ 8Celkem§ 8
Středočeský a Hl. město Praha75471,4%57,1%
Jihočeský a Vysočina6347874,6%12,7%
Plzeňský a Karlovarský71452363,4%32,4%
Ústecký a Liberecký53361467,9%26,4%
Královéhradecký a Pardubický36301183,3%30,6%
Jihomoravský a Zlínský97777,8%77,8%
Olomoucký a Moravskoslezský47321568,1%31,9%
Celkem2862028270,6%28,7%

Zjištěné nedostatky
Česká obchodní inspekce prokázala porušení právních předpisů při 202 kontrolách. U 82 kontrol byl porušen zákaz nabízení, prodeje a skladování výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví. Kromě sankčních opatření bylo zajištěno celkem 2 600 kusů padělků, což v hodnotě vyčíslené v cenách originálů představuje částku 4 912 862 Kč. Zajištěné výrobky byly v souladu s § 7b zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, uloženy mimo dosah kontrolovaných osob. Výrobky, které neodpovídají zvláštním právním předpisům, u nichž bude pravomocně rozhodnuto o jejich propadnutí nebo zabrání, budou následně zničeny nebo využity k humanitárním účelům.

Uložená opatření a sankce
Česká obchodní inspekce pravomocně uložila v tomto období celkem 204 pokut v hodnotě 2 990 000 Kč.


Graf č. 1: Podíl sortimentních skupin na celkovém objemu zajištěných výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví


Graf č. 2: Zajištěné výrobky podle značek v množství nad 50 kusů

29.06.2022 (autor Redakce)Související

Výsledky dozoru Státní veterinární správy v restauracích a jídelnách v prvním pololetí 2023

vydáno 25.09.2023

Již řadu let inspektoři Státní veterinární správy (SVS) provádějí také dozor nad hygienou a skladováním surovin živočišného původu v provozovnách veřejného stravování. V prvním pololetí letošního roku provedli v restauracích či jídelnách více než 1300 kontrol. Nějakou závadu zjistili ve 113 případech, tedy zhruba u...

Téma: Ochrana spotřebitele

Poslanci schválili novelu zákoníku práce

vydáno 13.09.2023

Poslanecká sněmovna 12.9.2023 schválila novelu zákoníku práce, která jí byla k projednání vrácena Senátem. MPSV předložilo rozsáhlou transpoziční novelu, jež vznikla po diskusích se zaměstnavateli a odbory. Během nich bylo dosaženo kompromisní úpravy týkající se například práce na dálku a pravidel pro tzv. dohodáře....

Téma: Právo a zákony / Zaměstnanost

Desatero pro spotřebitele od Energetického regulačního úřadu

vydáno 12.09.2023

Energetický regulační úřad (ERÚ) pokračuje ve své informačně-osvětové kampani #AktivneNaEnergie. Nově zpracoval desatero rad, v němž spotřebitelé najdou tipy, jak být aktivní, a předcházet tak problémům.

Téma: Bydlení / Ochrana spotřebitele


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2023, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Spojovací 428, 251 63 Strančice
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz