ČOI - Průměrně 4 z 5 kontrolovaných internetových prodejců v roce 2022 porušili zákon

Česká obchodní inspekce v průběhu minulého roku uskutečnila 1 064 kontrol zaměřených na internetové obchody. Porušení právních předpisů zjistila v 839 případech, což je téměř 80 %. Nejedná se o obraz trhu, kontroly ČOI jsou převážně cílené na internetové prodejce, na které je větší množství podání spotřebitelů, nebo kde v minulosti byly odhaleny problémy. Obchodníci nejvíce nedodržovali povinnost řádně informovat spotřebitele o možnostech reklamace, dále pak někteří uváděli nepravdivé informace o výrobku nebo o sobě, což tedy znamená, že vůči spotřebiteli použili nekalou obchodní praktiku.

Česká obchodní inspekce v období od 3. ledna do 30. prosince 2022 provedla 1 064 kontrol, při kterých ověřovala dodržování povinností stanovených zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a dalších právních předpisů. Porušení právních předpisů zjistila celkem v 839 případech (78,9 %).

InspektorátPočet kontrolKontroly se zjištěnímZjištění v %
Středočeský a Hl. město Praha1099183,5%
Jihočeský a Vysočina666192,4%
Plzeňský a Karlovarský21114166,8%
Ústecký a Liberecký1248770,2%
Královéhradecký a Pardubický1129181,3%
Jihomoravský a Zlínský21016377,6%
Olomoucký a Moravskoslezský23220588,4%
Celkem1 06483978,9%

Zjištěné nedostatky

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, byl ve sledovaném období porušen celkem v 1 815 případech. Konkrétně se jednalo:
  • ve 464 případech prodávající neinformoval spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (reklamace), společně s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit (§ 13)
  • ve 383 případech bylo zjištěno klamavé konání prodávajícího vůči spotřebiteli ve smyslu poskytování nepravdivých informací či informací uvádějících v omyl o výrobku, službě, ceně, servisu, prodávajícím, právech spotřebitele (§ 4 odst. 4 v návaznosti na § 5 odst. 1, 2, 3)
  • ve 309 případech bylo zjištěno klamavé opomenutí, neboť prodávající či poskytovatel služby opomenul spotřebiteli poskytnout podstatné informace o výrobku či službě, popřípadě informace zatajil nebo je poskytl nejasně, nejednoznačně či nesrozumitelně (§ 4 odst. 4 v návaznosti na § 5a odst. 1, 2)
  • ve 300 případech prodávající neinformoval žádným způsobem spotřebitele o subjektu mimosoudního narovnání spotřebitelských sporů – ADR (§ 14)
  • ve 106 případech obchodník nedodržel postup při uplatnění a řešení reklamací, zejména kdy tento postup prodávajícímu ukládá povinnost přijmout reklamaci a vystavit o tom písemné potvrzení a dále povinnost o reklamaci rozhodnout a vyřídit ji ve stanovené lhůtě (§ 19 odst. 1, 3)

Porušení dalších ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., bylo zjištěno v menším rozsahu.

Právní předpisy Evropské unie byly porušeny ve 195 případech. Jednalo se mimo jiné například o:
  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/425 o osobních ochranných prostředcích (95 případů)
  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků (61 případů)

V dalších 230 případech pak bylo prokázáno porušení ostatních právních předpisů, které jsou předmětem dozoru ČOI, mimo jiné například:
  • zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh (73 případů), nejčastěji § 8, stanovující povinnosti dovozce a § 9 stanovující povinnosti distributora před dodáním výrobků na trh
  • zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole, konkrétně § 10 odst. 2 tohoto zákona (43 případů), kdy kontrolovaná osoba nesplnila uložené povinnosti

Uložená opatření

Právní moci nabylo v roce 2022 celkem 863 pokut v rámci kontrol internetových prodejců a to v celkové výši 13 760 000 Kč.

Nejvyšší pravomocná pokuta, ve výši 750 000 Kč, byla uložena společnosti LUNZO s.r.o., která mimo jiné na svých stránkách www.lunzo.cz uváděla nepravdivé informace o spokojenosti uživatelů s nákupní galerií lunzo.cz., a tím se dopustila nekalé obchodní praktiky.

Výsledky kontrol za rok 2022 znovu potvrdily, že u internetové formy prodeje přetrvává porušování spotřebitelské legislativy. Nedostatky se objevují v poskytování kompletních a komplexních informací o prodávaných výrobcích. Je však potřeba doplnit, že v oblasti výkonu dozoru nad internetovým obchodováním je z převážné míry aplikována metoda vyhledávání a kontroly takových obchodů, které jeví známky podezření, že při jejich provozování dochází k porušování právních předpisů.

Česká obchodní inspekce, vzhledem ke zjištěným výsledkům a k nárůstu objemu internetového obchodování, bude v kontrolách v této oblasti pokračovat i v roce 2023. Kontrola bude cílena rovněž na internetové obchody, které na základě zkušeností z předchozích období nebo z poznatků poskytnutých České obchodní inspekci spotřebitelskou veřejností opakovaně porušují právní předpisy.

ČOI rozšířila v roce 2022 seznam rizikových webů na www.rizikove.cz o dalších 365 nových rizikových internetových adres (každý den o jednu doménu, některé z nich následně zanikly, případně byly zrušeny).

Fenoménem posledních měsíců jsou vznikající „nákupní galerie“, kde je vyžadována platba výhradně předem, zboží je odesláno zpravidla ze „třetích zemí“ a není znám faktický prodávající. ČOI registruje stížnosti na dodání zboží s velkou časovou prodlevou, případně nedodání zboží vůbec. Je-li dostupnost označena např. výrazem „skladem ihned k odeslání“, může to v praxi znamenat, že zboží se nachází v Číně a bude doručeno až za několik týdnů či měsíců. Řešení reklamací a/nebo vracení zboží může být pro spotřebitele obtížné. Před nákupem na těchto nákupních galeriích Česká obchodní inspekce varuje.

Evidujeme tyto „nákupní galerie“, na které si spotřebitelé stěžují:
https://www.coi.cz/pro-spotrebitele/rizikove-e-shopy/?search=galeri

20.03.2023 (autor Redakce)Související

Novela zákona o zadávání veřejných zakázek

vydáno 31.05.2023

Zásadní změny novela přináší v oblasti veřejných IT zakázek. Stát bude při jejich vypisování možné ve vybraných případech chápat jako jeden celek.

Téma: Podnikání / Právo a zákony / Veřejné zakázky

MZe - Agrolesnictví podpoří výsadbu stromů na zemědělské půdě

vydáno 26.05.2023

Zemědělci budou moci získat podporu na pěstování dřevin, pokud na stejném pozemku budou zároveň růst zemědělské plodiny nebo se tam budou pást hospodářská zvířata.

Téma: Podnikání / Zemědělství

MPO podpoří firmy s infrastrukturou pro výzkum a vývoj

vydáno 22.05.2023

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo první výzvu Potenciál v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027 (OP TAK).

Téma: Ekonomika a finance / Podnikání


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2023, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Spojovací 428, 251 63 Strančice
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz