https://www.pragodata.com/ict-bezpecnost-a-kyberbezpecnost#sofie

ČOI - kontroly internetových prodejců

Česká obchodní inspekce kontrolovala v 1. čtvrtletí tohoto roku dodržování právních předpisů v oblasti internetového prodeje. Provedla celkem 890 kontrol a nedodržení příslušné legislativy zjistila ve více než 50 %.

„Objem internetového obchodování se v období pandemie zvýšil, což koresponduje i s počtem realizovaných kontrol, kterých bylo šestkrát více než ve stejném období roku předešlého. Výsledky kontrol v 1. čtvrtletí 2021 potvrzují, že u internetového prodeje dochází stále k vysokému počtu porušování spotřebitelské legislativy. E-shopy často opomíjejí informovat spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, nebo vůbec neposkytují informace o právech spotřebitelů týkající se reklamací. Dopouštějí se také nekalých obchodních praktik a často poskytují lživé či neúplné údaje o vlastnostech výrobku. ČOI bude intenzivně pokračovat v kontrolách on-line prodejců, jelikož vývoj trendu obchodních transakcí v tomto segmentu prodeje naznačuje další intenzivní zvyšování objemů obchodů,“ řekl k výsledkům kontrol ředitel ČOI Mojmír Bezecný

Česká obchodní inspekce v období od 2. ledna do 31. března 2021 provedla 890 kontrol, při kterých se zaměřila na dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a dalších právních předpisů v oblasti internetového obchodování. Porušení právních předpisů zjistila ve 464 případech (52,1 %).

InspektorátPočet kontrolKontroly se zjištěnímZjištění v %
Středočeský a Hl. město Praha191789,5%
Jihočeský a Vysočina141071,4%
Plzeňský a Karlovarský772937,7%
Ústecký a Liberecký342470,6%
Královéhradecký a Pardubický203157,4%
Jihomoravský a Zlínský42425560,1%
Olomoucký a Moravskoslezský11911495,8%
Celkem89046452,1%

Zjištěné nedostatky

Celkem bylo ve sledovaném období zjištěno 1 108 porušení právních předpisů.

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, byl porušen nejčastěji a to v 919 případech. Konkrétně se jednalo o porušení ustanovení:

  • 291 x prodávající neinformoval spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (reklamace), společně s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit (§ 13)
  • 231 x prodávající neinformoval žádným způsobem spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů - ADR (§ 14)
  • 210 x bylo zjištěno klamavé konání prodávajícího vůči spotřebiteli ve smyslu poskytování nepravdivých informací či informací uvádějících v omyl o výrobku, službě, ceně, servisu, prodávajícím, právech spotřebitele, atp. (§ 4 odst. 4 v návaznosti na § 5 odst. 1, 2)
  • 122 x bylo zjištěno klamavé opomenutí, neboť prodávající či poskytovatel služby opomenul spotřebiteli poskytnout podstatné informace o výrobku či službě, popř. informace zatajil nebo je poskytl nejasným, nejednoznačným či nesrozumitelným způsobem (§ 4 odst. 4 v návaznosti na § 5a odst. 1, 2)
  • 26 x prodávající nedodržel postup při uplatnění a řešení reklamací, toto ustanovení prodávajícímu zejména ukládá povinnost přijmout reklamaci a vystavit o tom písemné potvrzení a dále povinnost o reklamaci rozhodnout a vyřídit ji ve stanovené lhůtě (§ 19 odst. 1, 3)

Další porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, bylo kvalifikováno v menším rozsahu.

Ve 189 případech bylo prokázáno porušení ostatních právních předpisů, které jsou předmětem dozoru České obchodní inspekce. Například se jednalo o tyto zákony a nařízení:

  • 121 x bylo porušeno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích
  • 29 x bylo zjištěno porušení nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1007/2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků

Další porušení právních předpisů bylo kvalifikováno v menším rozsahu.

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce v 1. čtvrtletí 2021 pravomocně uložila 268 pokut v celkové výši 1 486 300 Kč. Nejvyšší sankce, které v tomto období nabyly právní moci, byly v hodnotě 50 000 Kč a to ve 4 případech. Jednalo se nejčastěji o nekalé obchodní praktiky, tedy například uvedení slevy (81 %) z „původní ceny“, která však nebyla skutečná, respektive za tuto „původní cenu“ prodejce výrobek nikdy reálně neprodával. Jiný prodejce například nedodržel zákon při nabídce respirátorů označených jako FFP2, které nebyly řádně uvedeny na trh – nebyly opatřeny značkou shody „CE“, dále chyběly informace o výrobci atd.


Téma: Ochrana spotřebitele, Zdroj: Česká obchodní inspekce, Obrázek: Pixabay
25.06.2021 (autor Redakce)Související

Jak bezpečně nakupovat na internetu?

vydáno 07.06.2021

Nakupování na internetu je stále rozšířenější. Stávající situace spojená s protiepidemickými opatřeními a zvýšeným důrazem na bezpečnost mu ještě více nahrává.

Téma: Ochrana spotřebitele

Ve státní svátek 8. května opět platí zákon o zákazu prodeje

vydáno 05.05.2021

Česká obchodní inspekce upřesňuje na základě mnoha novinářských, spotřebitelských i podnikatelských dotazů, že zákon zakazující prodej ve vybrané státní svátky 8. května 2021 platí.

Téma: Ochrana spotřebitele

Začala sezóna farmářských trhů

vydáno 30.04.2021

Příchod jara je v České republice již více než deset let spojen také se startem sezóny oblíbených farmářských trhů.

Téma: Ochrana spotřebitele / Zemědělství


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2021, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz