ČOI - Kontroly a podezření na diskriminaci

Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly zaměřené na dodržování zákazu diskriminace spotřebitele. V 1. čtvrtletí tohoto roku uskutečnila 50 kontrol a podezření na diskriminaci spotřebitele zjistila ve 2 případech.

Česká obchodní inspekce v období od 3. ledna do 31. března 2022 prověřovala, zda nedochází k porušování zákazu diskriminace spotřebitelů, uvedeného v zákoně o ochraně spotřebitele. Součástí prováděných kontrol byl také monitoring plnění dalších povinností, které vyplývají prodávajícím z uvedeného zákona a z dalších právních předpisů.

Podezření na porušení zákazu diskriminace (§ 6 zákona č. 634/192 Sb. zakazuje prodávajícímu diskriminovat spotřebitele při prodeji výrobků nebo poskytování služeb, tj. zakazuje odlišně zacházet se spotřebiteli ve srovnatelných situacích na základě rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, víry, náboženského vyznání a světového názoru, atp.) vzniklo ve 2 případech, což představuje 4 % z počtu 50 provedených kontrol. Celkový počet porušení právních předpisů byl zjištěn ve 25 případech, tj. 50 %.

Inspektorát
Počet kontrol
Kontroly se zjištěním
Zjištění v %
celkem
§ 6
celkem
§ 6
Středočeský a Hl. město Praha
3
2
2
66,7%
66,7%
Jihočeský a Vysočina
5
3
0
60,0%
0,0%
Plzeňský a Karlovarský
2
0
0
0,0%
0,0%
Ústecký a Liberecký
16
5
0
31,3%
0,0%
Královéhradecký a Pardubický
11
2
0
18,2%
0,0%
Jihomoravský a Zlínský
0
0
0
0,0%
0,0%
Olomoucký a Moravskoslezský
13
13
0
100,0%
0,0%
Celkem
50
25
2
50,0%
4,0%


Zjištěné nedostatky

Podezření na diskriminaci, tedy porušení ustanovení § 6 zákona č. 634/192 Sb., vzniklo v průběhu kontroly ve 2 případech.

V jednom případě bylo zjištěno stanovení rozdílných podmínek pro zákazníky autopůjčovny, kdy při registraci zákazníka, který není občanem České republiky, je požadováno složení kauce. Ve druhém případě bylo zjištěno, že osoba se zdravotním postižením, která chce využít služeb dopravce v doprovodu jiné osoby, či v doprovodu asistenčního psa, musí provést rezervaci jízdenky 36 hodin před odjezdem, ačkoli ostatní cestující takovou povinnost nemají.

Další porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, se nejčastěji týkalo § 12 (10 případů) neboť prodávající neseznamovali spotřebitele s cenami nabízených výrobků nebo poskytovaných služeb v souladu s cenovými předpisy a § 3 (8 případů), kdy byly zjištěny nedostatky v dodržování zásad poctivosti prodeje.

Uložená opatření

Na základě zjištěných porušení dozorovaných právních předpisů nabylo v období od 1. ledna do 31. března 2022 právní moci celkem 46 pokut v celkové výši 301 000 Kč. Z toho v souvislosti s prokázaným diskriminačním jednáním nabyly právní moci 2 pokuty ve výši 55 000 Kč. Obě pokuty se vztahují ke kontrolám zahájeným v roce 2021.


21.06.2022 (autor Redakce)Související

Ochrana zákazníků proti nekalým praktikám při nákupu fotovoltaiky

vydáno 12.05.2023

Zájem Čechů o výrobu energií z obnovitelných zdrojů roste. Spolu s tím se ale objevují nekalé praktiky některých dodavatelů.

Téma: Ochrana spotřebitele / Podnikání

ČOI - Výsledky kontrol tuhých paliv v roce 2022

vydáno 26.04.2023

Kontrolovanými subjekty byly podnikající fyzické a právnické osoby uvádějící tuhá paliva na trh ČR nabízející prodej tuhých paliv a další osoby vyvíjející obchodní aktivity v oblasti prodeje a poskytování služeb souvisejících s prodejem tuhých paliv.

Téma: Ochrana spotřebitele / Podnikání

Kontroly SVS se na jaře zaměřují na začínající farmářské trhy

vydáno 13.04.2023

Farmářské trhy s sebou nesou řadu pozitiv pro malovýrobce i spotřebitele, na druhou stranu však také zvýšená rizika, pokud jde o hygienu potravin. I proto jsou farmářské trhy každoročně pod důsledným dohledem veterinárních inspektorů.

Téma: Ochrana spotřebitele / Podnikání


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2023, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Spojovací 428, 251 63 Strančice
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz