ČOI - 4 z 5 kontrolovaných zprostředkovatelů energií v 1. čtvrtletí porušili zákon

Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly zaměřené na nabídku a poskytování služeb, které souvisí s uzavíráním smluv o dodávkách energií. V 1. čtvrtletí 2022 uskutečnila celkem 10 kontrol a v 8 případech zjistila nedostatky v dodržování právních předpisů.

Česká obchodní inspekce uskutečnila v období od 3. ledna do 31. března 2022 kontrolní akci zaměřenou na nabídku a poskytování služeb souvisejících s uzavíráním smluv o dodávkách energií. Celkem provedla 10 kontrol a porušení právních předpisů zjistila v 8 případech, což je 80 %.

ČOI v rámci kontrolní akce využila podání spotřebitelů. Pokračuje trend, kdy poskytovatelé smluv o dodávkách energií se zaměřují převážně na starší občany, které kontaktují telefonicky nebo je navštěvují přímo v místě jejich bydliště. Zneužívají jejich důvěřivosti a prostřednictvím nepravdivých a neúplných informací usilují o to, aby podepsali smlouvy o poskytování služeb a plnou moc, na základě které mohou následně činit další kroky bez jejich vědomí.

InspektorátPočet kontrolKontroly se zjištěnímZjištění v %
Středočeský a Hl. město Praha66100,00
Jihočeský a Vysočina000,00
Plzeňský a Karlovarský100,00
Ústecký a Liberecký000,00
Královéhradecký a Pardubický000,00
Jihomoravský a Zlínský2150,00
Olomoucký a Moravskoslezský11100,00
Celkem10880,00

Zjištěné nedostatky

Česká obchodní inspekce zjistila, že při 8 kontrolách došlo k 18 porušení některého z ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:

  • v 5 případech poskytovatelé služeb souvisejících s dodávkami energií použili klamavou obchodní praktiku, za kterou se považuje praktika, která obsahuje věcně nesprávnou informaci (nepravdivou), což vede nebo může vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil (§ 4 v návaznosti na ustanovení § 5 odst. 1)
  • v 5 případech nebyl spotřebitel řádně informován o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění spolu s údaji o tom, kde reklamaci uplatnit (§ 13)
  • ve 3 případech bylo zjištěno použití nekalých obchodních praktik, tj. praktik, které jsou v rozporu s požadavky odborné péče a podstatně narušují nebo jsou způsobilé podstatně narušit ekonomické chování spotřebitele, kterému jsou určeny (§ 4 odst. 1, 4)
  • ve 2 případech prodávající porušili svoji povinnost informovat spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR) a to i na internetových stránkách, pokud je provozují (§ 14 odst. 1)
  • ve 2 případech poskytovatelé porušili § 4 v návaznosti na ustanovení § 5a odst. 2 (klamavé opomenutí)
  • v 1 případě prodávající opomněl před rozhodnutím ohledně koupě uvést podstatné informace (§ 4 v návaznosti na ustanovení § 5a odst. 1)

V některých kontrolních případech bylo porušeno více ustanovení současně.

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce pravomocně uložila od 1. ledna do 31. března tohoto roku 5 pokut v celkové výši 3 420 000 Kč.

Nejvyšší pokuta, která nabyla právní moci v 1. čtvrtletí 2022, byla pokuta ve výši 2 000 000 Kč pro společnost Envona s.r.o., kdy pokuta byla uložena i za nekalé obchodní praktiky, kdy například celé řadě různých spotřebitelů zástupci společnosti tvrdili, že mohou ušetřit za energie u svého stávajícího dodavatele, ačkoli spotřebiteli byly pak k podpisu dány smlouvy k zahájení procesu změny dodavatele.


Téma: Ochrana spotřebitele, Zdroj: Česká obchodní inspekce, Obrázek: Pixabay
25.08.2022 (autor Redakce)Související

Energetický regulační úřad - Vyúčtování a zálohy

vydáno 29.09.2022

ERÚ na svých webových stránkách představil orientační kalkulátor výše záloh a návod, jak si spotřebitelé mohou své zálohy zkontrolovat.

Téma: Bydlení / Ochrana spotřebitele


SVS - Kontroly farmářských trhů

vydáno 24.06.2022

Státní veterinární správa (SVS) v rámci své dozorové činnosti dlouhodobě kontroluje také prodej potravin živočišného původu na farmářských trzích.

Téma: Ochrana spotřebitele / Podnikání


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2022, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz