https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

CITES kvůli kritickému vymírání zpřísní podmínky mezinárodního obchodu s ohroženými druhy

Mezinárodní úmluva CITES se po 18. konferenci v Ženevě (17. až 28. srpna 2019) rozšíří o další druhy živočichů i rostlin. Projednáno bylo celkem 57 návrhů na zařazení druhů v přílohách CITES. Delegáti ze 169 států světa se věnovali i úpravám naplňování cílů úmluvy včetně opatření k zefektivnění boje s nelegálním obchodem. Za ČR vystoupili odborníci z Ministerstva životního prostředí, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a České inspekce životního prostředí.

Předmětem jednání o zpřísnění ochrany byla pestrá škála druhů od komerčně využívaných mořských druhů paryb, přes obojživelníky a plazy odebírané z volné přírody především pro obchod s domácími mazlíčky (tzv. pet trade), charismatické druhy savců až po vzácné druhy dřevin.

Žirafy a tlustokožci pod ochranou
Jedním ze základních úspěchů konference iniciovaných Českou republikou je zařazení kdysi naprosto běžné a dnes globálně ohrožené žirafy (Giraffa camelopardalis) do přílohy II k CITES. Z africké savany zmizelo za poslední tři desetiletí téměř 40 procent těchto ikonických velkých savců, je proto na místě mezinárodní obchod se žirafami, jejich trofejemi, masem, kůží nebo dalšími výrobky z nich monitorovat a regulovat. S ohledem na stále vysokou úroveň pytláctví slonů a nosorožců a nelegálního obchodu se slonovinou a nosorožčími rohy, který byl zaznamenán i v ČR, nebyly schváleny návrhy některých jihoafrických států na zmírnění podmínek mezinárodního obchodu s těmito komoditami. I nadále tak bude platit zákaz vývozu slonů z Afriky do lidské péče s výjimkou záchranných chovů, které prospějí jejich in situ ochraně.

Ochrana mořských druhů
Na návrh EU a dalších států bylo do přílohy II k CITES nově zařazeno 18 druhů paryb zahrnujících např. žraloka mako (Isurus oxyrinchus), žraloka východního (Isurus paucus), rejnoky pilohřbety (Glaucostegus spp.) či kytarovce (Rhinidae spp.), u nichž došlo ke značnému úbytku populací v mořích kvůli lovu pro maso a především ploutve. Do stejné přílohy CITES byly nově zahrnuty i 3 druhy sumýšů (Holothuria spp.) ohrožené nadměrným rybolovem, které jsou po vysušení prodávány jako delikatesa nebo se využívají pro biomedicínské účely či kosmetiku.

Méně exotických mazlíčků
Jednání se zaměřila i na druhy využívané pro pet trade. Z nich do přílohy I k CITES, tedy mezi druhy přímo ohrožené vyhynutím, u nichž je mezinárodní obchod s jedinci z volné přírody úplně zakázán, byly nově zařazeny například vydra malá (Aonyx cinerea), vydra hladkosrstá (Lutrogale perspicillata), z ptáků jeřáb paví (Balearica pavonina), z plazů chovaných i v ČR např. želva hvězdnatá (Geochelone elegans) a želva skalní (Malacochersus tornieri). Kvůli obchodu s domácími mazlíčky se rozšíří i příloha II k CITES, a to o gekona obrovského (Gecko gecko), gekončíky (Goniurosaurus spp.) a z obojživelníků pačolky (Paramesotriton spp.) a trnočolky (Tylototriton spp.). Regulace mezinárodního obchodu s těmito obojživelníky je významná i pro ochranu evropské populace mloka skrvnitého před tzv. mločí chytridiomykózou, kterou asijští čolci často přenášejí.

Konference naopak snížila administrativní zátěž tam, kde byla nadbytečná, tj. z regulace při vydávání povolení CITES vyňala hudební nástroje a jejich příslušenství s obsahem dřeva z vzácných dřevin druhů palisandru (Dalbergia spp.) a bubinga (Guibourtia spp.).

Tygří DNA proti pašerákům
Z celé řady usnesení přijatých na konferenci k různým skupinám ohrožených druhů rostlin a živočichů byla pro ČR i vzhledem k nedávno odhaleným významným případům nelegálního obchodu s tygry zásadní problematika asijských velkých kočkovitých šelem. Delegaci ČR se prostřednictvím EU povedlo prosadit usnesení konference, které doporučuje ostatním státům, aby posílaly do ČR vzorky ze živých tygrů, včetně zabavených exemplářů či produktů s podezřením na obsah tygří DNA, které budou následně využity v genetickém projektu TigrisID. Tento projekt se snaží vyvinout kriminologické metody umožňující účinnější boj s nelegálním obchodem s tygry a produkty z nich.
Schválené změny v přílohách CITES a přijatých usneseních konference začnou platit 90 dní po jejich přijetí. Příští vrcholné jednání vlád a EU o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy fauny a flóry se uskuteční v roce 2022 ve středoamerické Kostarice. Další informace o průběhu a výsledcích konference lze nalézt na stránkách úmluvy CITES.


05.09.2019 (autor Redakce)Související

Dětem ze znečištěných oblastí pomohou od prachu ozdravné pobyty. MŽP přispěje 40 miliony

vydáno 12.09.2019

Školy, školky a jiné dětské kolektivy z oblastí s nejvíce znečištěným ovzduším se mohou opět ucházet o finanční příspěvky na ozdravné pobyty dětí. Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlašuje novou dotační výzvu, která spojuje péči o zdraví dětí a ekologickou...

Téma: Životní prostředí

SFŽP ČR zavádí pohodlnější příjem žádostí a kompletní správu projektů přes internet

vydáno 03.09.2019

Podat žádost o dotace u Státního fondu životního prostředí ČR bude výrazně pohodlnější. Zcela nový online systém umožní žadatelům podat a spravovat své dotační žádosti u programů administrovaných Fondem kompletně přes internet.

Téma: Životní prostředí

Novinky pro povinnou revizi kotlů: limit na cenu a jednotná databáze pro vyhledávání techniků

vydáno 03.09.2019

Od prvního září by vás revize starého kotle neměla přijít na více než 1 585 Kč bez DPH, u kotlů s řídicí jednotkou pak na 1 848 Kč bez DPH. Limit na cenu stanovila nová vyhláška MŽP platná od 1. září 2019. Během podzimu se také rozeběhne ministerská databáze techniků a pro komunikaci s výrobci. MŽP také připomíná, že...

Téma: Bydlení / Životní prostředí


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz