Cestovní kanceláře nemusí hradit příspěvek do garančního fondu pro rok 2021

Dne 30. září 2020 nabyla účinnosti vyhláška č. 372/2020 Sb., kterou se stanoví výše ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2021. Vyhláškou, kterou zpracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj, je stanovena nulová výše tohoto příspěvku. Cestovní kanceláře tak v letošním roce žádná platba do garančního fondu nečeká.

Garanční fond cestovních kanceláří zaručuje, že zákazníci v případě úpadku cestovní kanceláře by měli obdržet všechny peníze zaplacené za zájezd nebo spojené cestovní služby. Prostředky z garančního fondu budou ale zapojeny pouze v případě, kdy sjednaný limit pojistného plnění nebude postačovat k úhradě oprávněných nároků zákazníků.

Od druhého pololetí roku 2018 mají provozovatelé cestovních kanceláří v souladu se zákonem
č. 159/1999 Sb., povinnost platit příspěvky do garančního fondu. Výše příspěvku se počítá jako procentuální částka ze základu, jímž jsou buď minuloroční dosažené tržby, nebo plánované tržby cestovní kanceláře z prodeje zájezdů a z prodeje služeb cestovního ruchu, které jsou součástí spojených cestovních služeb (podle toho, která z částek je vyšší). Výše ročního příspěvku cestovní kanceláře činí nejvýše 0,1 % ze základu. Jeho konkrétní výši pak stanovuje Ministerstvo pro místní rozvoj vyhláškou. Roční příspěvek je vždy splatný do 31. prosince předchozího kalendářního roku.

Pro rok 2021 ministerstvo stanovilo příspěvek ve výši 0 % ze základu. Cestovní kanceláře tedy v letošním roce žádný příspěvek platit nemusejí. Jedná se o další z opatření, jež mají pomoci pandemií koronaviru silně zasaženému odvětví cestovního ruchu. Za předchozí roky je v garančním fondu spravovaném Státním fondem rozvoje investic sdruženo přes 61 miliónů korun, čímž byl vybudován dobrý základ pro robustní systém ochrany zákazníků. Díky tomu tak pro rok 2021 mohl být příspěvek cestovních kanceláří stanoven v nulové výši. 


01.10.2020 (autor Redakce)Související

Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 21. 10. 2020 do odvolání

vydáno 20.10.2020

Všem osobám se s účinností ode dne 21. října 2020 od 0:00 hod. do odvolání zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Téma: Doprava / Koronavirus / Právo a zákony / Volný čas a cestování / Zdravotnictví


Vláda schválila odklad elektronické evidence tržeb na 1.1.2023

vydáno 19.10.2020

Vláda schválila na návrh Ministerstva financí odklad všech čtyř fází elektronické evidence tržeb na 1. ledna 2023. Podnikatelé, kteří budou chtít své tržby elektronicky evidovat dobrovolně, tak budou moci činit i nadále. Ministerstvo financí k tomuto kroku přistoupilo na základě pečlivého zhodnocení nejaktuálnější...

Téma: Daně / Ekonomika a finance / Koronavirus / Podnikání


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2020, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz