Úvodní stránka

Čeští podnikatelé dostanou nové záruky - 4,4 miliardy zaručených úvěrů

 

Českomoravská záruční a rozvojová banka, jejímž akcionářem je i Ministerstvo průmyslu a obchodu, uzavřela s Evropským investičním fondem smlouvu o poskytnutí protizáruky. Dohoda umožní v příštích dvou letech čerpat českým podnikatelům úvěry v celkové výši 4,4 miliardy korun. Jedná se o historicky první faktické zapojení do tzv. Junckerova balíčku v ČR, a to za aktivní účasti státu.

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) se dohodla s Evropským investičním fondem na další podpoře malého a středního podnikání v ČR. Sjednaná protizáruka fakticky umožní podpořit větší množství projektů, než se stávajícími zdroji ČMZRB a zdroji MPO. MPO je přitom v tuto chvíli jediným akcionářským rezortem v ČMZRB, který reálně pomáhá českým podnikatelům formou zaručování jejich komerčních úvěrů a tím přispívá k posílení konkurenceschopnosti českých firem i v mezinárodní konkurenci. Jen v posledním půlroce prostřednictvím národního programu Záruka vyhlášeného MPO a ČMZRB bylo zaručeno přes 5 mld. Kč úvěrů. Protizáruka od EIF pak umožní podpořit v období let 2015 — 2017 úvěry až pro 1 500 malých a středních podnikatelů v souhrnné výši více než 4,4 miliard korun. "Každý krok, jak podpořit malé a střední podnikatele, je nesmírně důležitý. Jedná se o 1 milion ekonomických subjektů, které táhnou naší ekonomiku. Proto považuji jejich podporu za zcela zásadní. Konkrétně tato dohoda je signálem, že naše podnikatelské prostředí je pro EU atraktivní a důvěryhodné. Je také důkazem, že jsme čím dál obratnější v získávání evropských peněz pro naše firmy," řekl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

S využitím protizáruky EIF bude ČMZRB poskytovat záruky za investiční úvěry a úvěry na pořízení zásob až do výše 4,1 mil. Kč. Podmínkou je, aby žadatel o záruku spadal do kategorie malého podnikatele s méně než 50 zaměstnanci. Ručení za investiční úvěry bude poskytováno na dobu až 8 let, za provozní úvěry až 6 let. Za záruku nemusí podnikatel hradit žádný poplatek. Získání záruky probíhá i díky spolupráci s úvěrující bankou ve zjednodušeném režimu. Seznam spolupracujících bank je uveden na webu ČMZRB (www.cmzrb.cz).
Uzavřením smlouvy s EIF se ČMZRB a potažmo i MPO se svým národním programem Záruka zapojí do Programu pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME) a do využívání Evropského fondu pro strategické investice (EFSI), zřízeného v rámci Investičního plánu pro Evropu. Cílem EFSI je podpora financování a implementování produktivních investic v Evropské unii a zajištění zvýšeného přístupu k financování.

Evropský investiční fond
Základním úkolem Evropského investičního fondu (EIF) je podpora přístupu k financování pro drobné, malé a střední podnikatele. EIF poskytuje pro tuto cílovou skupinu záruky za investice rizikového a rozvojového kapitálu, záruky a nástroje mikrofinancování. EIF tímto způsobem naplňuje cíle EU v oblasti podpory inovací, výzkumu a rozvoje podnikání, růstu a zaměstnanosti. Celkově tak byly podpořeny do konce roku 2014 investice v čisté hodnotě 8,8 mld. EUR do více než 500 fondů rizikového kapitálu. EIF je proto jedním z největších účastníků na evropském trhu high—tech investic a investic v počátečním stádiu rozvoje firem. EIF poskytl do konce roku 2014 již 350 záruk v částce více než 5,6, mld. EUR. EIF proto patří k nejvýznamnějším institucím v oblasti poskytování záruk pro malé a střední podnikatele, včetně mikroúvěrů, v Evropě.

ČMZRB
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., je rozvojovou bankou České republiky. Napomáhá v souladu se záměry hospodářské politiky vlády České republiky a regionů rozvoji malého a středního podnikání, infrastruktury a dalších sektorů ekonomiky vyžadujících veřejnou podporu. Jejím jediným akcionářem je Česká republika zastoupená Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem pro místní rozvoj. Banka poskytuje především podpory malým a středním podnikatelům formou záruk a zvýhodněných úvěrů s využitím prostředků státního rozpočtu, strukturálních fondů a krajů a zvýhodněné úvěry pro rozvoj technické infrastruktury obcí.

COSME
Víceletý program pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků 2014—2020 (COSME) je evropským komunitárním programem zaměřeným na podporu konkurenceschopnosti evropských podniků.
Program COSME je implementován a financován Evropskou komisí přímo z rozpočtu EU a je realizován členskými státy Unie. Program je určen zejména pro malé a střední podniky za účelem zvýšení jejich konkurenceschopnosti a zaměstnanosti v členských státech Unie. Jedná se o přímého nástupce programu Konkurenceschopnost a inovace (CIP 2007 — 2013) bez jeho části podporující inovační podnikání.
Na posílení MSP je z rozpočtu EU do programu COSME určeno 2,3 miliard EUR, které mohou být využity v rámci podpory lepšího přístupu k financování MSP, snadnějšího přístupu firem na trhy členských států Unie i třetích zemí (díky bezplatné celosvětové expertní síti Enterprise Europe Network), na posílení podnikatelské kultury a zlepšení podmínek pro zakládání podniků a jejich růst.
Program COSME je komplementární ke komunitárnímu programu pro výzkum a inovace (HORIZON 2020) i kohezní politice EU implementované za pomoci strukturálních fondů národními Operačními programy jednotlivých členských států.

Téma: Podnikání, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Logo: cmzrb.cz
19.08.2015 (autor Redakce)


Související
 

MF mezi výherce rozdělí 65 milionů ročně

vydáno 09.12.2016

Ministerstvo financí chce v polovině příštího roku spustit účtenkovou loterii pod názvem „Účtenkovka“. Loterie má zákazníky motivovat k přebírání účtenek a tím zvýšit efektivitu systému evidence tržeb a podpořit řádný výběr daní.

Téma: Daně a poplatky / Podnikání

Dlouhodobě vyvážený obchodní vztah s financující bankou

vydáno 11.10.2016

Rádi bychom se v tomto článku zaměřili na oblast výběrového řízení k financování projektů – resp. poptávky po úvěru, konkrétně na některé požadované specifické obchodní podmínky, které municipality jako zadavatelé veřejných zakázek nejčastěji požadují v rámci zadávacích podmínek (u zakázek malého rozsahu i u zakázek...

Téma: Podnikání / Veřejné zakázky

CzechTrade pomáhá českým firmám ke světovému úspěchu

vydáno 10.10.2016

Staňte se další úspěšnou společností, které agentura CzechTrade otevře svět. V loňském roce jsme pomohli zprostředkovat export za 1,2 miliardy korun.

Téma: Ekonomika / Podnikání

Anketa
 

Dali jste si novoroční předsevzetí?

Hlasovalo 141 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz