Čeští podnikatelé dostanou nové záruky - 4,4 miliardy zaručených úvěrů

Českomoravská záruční a rozvojová banka, jejímž akcionářem je i Ministerstvo průmyslu a obchodu, uzavřela s Evropským investičním fondem smlouvu o poskytnutí protizáruky. Dohoda umožní v příštích dvou letech čerpat českým podnikatelům úvěry v celkové výši 4,4 miliardy korun. Jedná se o historicky první faktické zapojení do tzv. Junckerova balíčku v ČR, a to za aktivní účasti státu.

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) se dohodla s Evropským investičním fondem na další podpoře malého a středního podnikání v ČR. Sjednaná protizáruka fakticky umožní podpořit větší množství projektů, než se stávajícími zdroji ČMZRB a zdroji MPO. MPO je přitom v tuto chvíli jediným akcionářským rezortem v ČMZRB, který reálně pomáhá českým podnikatelům formou zaručování jejich komerčních úvěrů a tím přispívá k posílení konkurenceschopnosti českých firem i v mezinárodní konkurenci. Jen v posledním půlroce prostřednictvím národního programu Záruka vyhlášeného MPO a ČMZRB bylo zaručeno přes 5 mld. Kč úvěrů. Protizáruka od EIF pak umožní podpořit v období let 2015 — 2017 úvěry až pro 1 500 malých a středních podnikatelů v souhrnné výši více než 4,4 miliard korun. "Každý krok, jak podpořit malé a střední podnikatele, je nesmírně důležitý. Jedná se o 1 milion ekonomických subjektů, které táhnou naší ekonomiku. Proto považuji jejich podporu za zcela zásadní. Konkrétně tato dohoda je signálem, že naše podnikatelské prostředí je pro EU atraktivní a důvěryhodné. Je také důkazem, že jsme čím dál obratnější v získávání evropských peněz pro naše firmy," řekl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

S využitím protizáruky EIF bude ČMZRB poskytovat záruky za investiční úvěry a úvěry na pořízení zásob až do výše 4,1 mil. Kč. Podmínkou je, aby žadatel o záruku spadal do kategorie malého podnikatele s méně než 50 zaměstnanci. Ručení za investiční úvěry bude poskytováno na dobu až 8 let, za provozní úvěry až 6 let. Za záruku nemusí podnikatel hradit žádný poplatek. Získání záruky probíhá i díky spolupráci s úvěrující bankou ve zjednodušeném režimu. Seznam spolupracujících bank je uveden na webu ČMZRB (www.cmzrb.cz).
Uzavřením smlouvy s EIF se ČMZRB a potažmo i MPO se svým národním programem Záruka zapojí do Programu pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME) a do využívání Evropského fondu pro strategické investice (EFSI), zřízeného v rámci Investičního plánu pro Evropu. Cílem EFSI je podpora financování a implementování produktivních investic v Evropské unii a zajištění zvýšeného přístupu k financování.

Evropský investiční fond
Základním úkolem Evropského investičního fondu (EIF) je podpora přístupu k financování pro drobné, malé a střední podnikatele. EIF poskytuje pro tuto cílovou skupinu záruky za investice rizikového a rozvojového kapitálu, záruky a nástroje mikrofinancování. EIF tímto způsobem naplňuje cíle EU v oblasti podpory inovací, výzkumu a rozvoje podnikání, růstu a zaměstnanosti. Celkově tak byly podpořeny do konce roku 2014 investice v čisté hodnotě 8,8 mld. EUR do více než 500 fondů rizikového kapitálu. EIF je proto jedním z největších účastníků na evropském trhu high—tech investic a investic v počátečním stádiu rozvoje firem. EIF poskytl do konce roku 2014 již 350 záruk v částce více než 5,6, mld. EUR. EIF proto patří k nejvýznamnějším institucím v oblasti poskytování záruk pro malé a střední podnikatele, včetně mikroúvěrů, v Evropě.

ČMZRB
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., je rozvojovou bankou České republiky. Napomáhá v souladu se záměry hospodářské politiky vlády České republiky a regionů rozvoji malého a středního podnikání, infrastruktury a dalších sektorů ekonomiky vyžadujících veřejnou podporu. Jejím jediným akcionářem je Česká republika zastoupená Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem pro místní rozvoj. Banka poskytuje především podpory malým a středním podnikatelům formou záruk a zvýhodněných úvěrů s využitím prostředků státního rozpočtu, strukturálních fondů a krajů a zvýhodněné úvěry pro rozvoj technické infrastruktury obcí.

COSME
Víceletý program pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků 2014—2020 (COSME) je evropským komunitárním programem zaměřeným na podporu konkurenceschopnosti evropských podniků.
Program COSME je implementován a financován Evropskou komisí přímo z rozpočtu EU a je realizován členskými státy Unie. Program je určen zejména pro malé a střední podniky za účelem zvýšení jejich konkurenceschopnosti a zaměstnanosti v členských státech Unie. Jedná se o přímého nástupce programu Konkurenceschopnost a inovace (CIP 2007 — 2013) bez jeho části podporující inovační podnikání.
Na posílení MSP je z rozpočtu EU do programu COSME určeno 2,3 miliard EUR, které mohou být využity v rámci podpory lepšího přístupu k financování MSP, snadnějšího přístupu firem na trhy členských států Unie i třetích zemí (díky bezplatné celosvětové expertní síti Enterprise Europe Network), na posílení podnikatelské kultury a zlepšení podmínek pro zakládání podniků a jejich růst.
Program COSME je komplementární ke komunitárnímu programu pro výzkum a inovace (HORIZON 2020) i kohezní politice EU implementované za pomoci strukturálních fondů národními Operačními programy jednotlivých členských států.


Téma: Podnikání, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Logo: cmzrb.cz
19.08.2015 (autor Redakce)Související

9 miliard Kč bezúročných úvěrů pro malé a střední podnikatele

vydáno 28.03.2017

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) ukončily jednání týkající se financování programu Expanze a podepsaly Dohodu o vytvoření a správě úvěrového fondu E 2017. Prostřednictvím programu EXPANZE bude na podporu malých a středních podnikatelů v rámci Operačního programu...

Téma: Podnikání

Tréninkový program pro začínající start-upy nabízí 13 milionů korun

vydáno 16.03.2017

Své podnikatelské aktivity mohou české start-upy nastartovat díky novému tréninkovému programu CzechStarter agentury CzechInvest. Dostane se jim rad od zkušených mentorů nejen z oblasti managementu, marketingu a řízení společnosti, ale získají také praktické zkušenosti s obchodním využitím svého produktu či služby....

Téma: Podnikání

Dlouhodobě vyvážený obchodní vztah s financující bankou

aktualizováno 16.03.2017

Jak jistě víte, v loňském roce byl schválen a publikován zcela nový zákon o zadávání veřejných zakázek, který od 1. října 2016 výrazným způsobem ovlivňuje způsob zadávání zakázek na financování formou úvěru. Od tohoto data zadavatelé nemají povinnost zadávat financování úvěrem formou veřejné zakázky dle zákona. V...

Téma: Podnikání / Veřejné zakázky

Anketa

Kde kupujete med?

v obchodě  20
od včelaře  244
v obchodě i od včelaře  21
med nekupuji  20

Hlasovalo 305 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz