https://paclik.eu/portfolio/

Bezpečná vzdálenost za vozidlem

Nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem je jedním z nejčastějších projevů agresivního chování na silici. Letos (v období leden - duben 2017) se stalo čtvrtou nejčetnější příčinou nehod, zaviněných řidiči motorových vozidel. Dlouhodobě však zabírá druhé až třetí místo v žebříčku nejčetnějších příčin dopravních nehod.

„Jednadvacet, dvaadvacet,“ tolik musí řidič minimálně napočítat a do té doby neprojet okolo pevného bodu (například strom nebo dopravní značka), který minulo motorové vozidlo před ním. Dvě sekundy jsou však minimální časový rozestup, vyplatí se ještě pár sekund přidat. Srážka vozidel nevznikne, pokud se k sobě za sebou jedoucí vozidla nepřiblíží.

Dnes je v podle zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., podle § 19 definována vzdálenost mezi vozidly následovně:

(1) Řidič vozidla jedoucí za jiným vozidlem musí ponechat za ním dostatečnou bezpečnostní vzdálenost, aby se mohl vyhnout srážce v případě náhlého snížení rychlosti nebo náhlého zastavení vozidla, které jede před ním.

(2) Řidič motorového vozidla o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg, jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 10 m, a zvláštního vozidla musí mimo obec zachovávat za vozidlem jedoucím před ním takovou vzdálenost, aby se předjíždějící vozidlo mohlo před něj bezpečně zařadit; to neplatí, připravuje-li se k předjíždění, při předjíždění a při souběžné jízdě.

K dodržování bezpečné vzdálenosti se vztahuje i místní úprava provozu, tedy dopravní značky. Až vyhláška č. 30/2001 Sb., jako prováděcí předpis k zákonu o silničním provozu, zavedla svislou zákazovou dopravní značku Nejmenší vzdálenost mezi vozidly a vodorovnou Bezpečný odstup. V nezměněné podobě je známe i dnes; současně platná vyhláška č. 294/2015 Sb. zavedla ještě novou svislou informativní značku IP 32 (obrázek viz. fotogalerie).

Zákazová dopravní značka č. B 34 zakazuje řidiči vozidla udržovat od vozidla jedoucího před ním vzdálenost menší, než je stanovena údajem uvedeným na značce. Vodorovná značka č. V 16 poskytuje základní orientaci pro řidiče v otázce doporučené bezpečné vzdálenosti za sebou jedoucích vozidel.Značka je zpravidla doplněna příslušnou svislou dopravní značkou (IP 32) informující o počtu znaků, které by měl řidič vidět v prostoru za vpředu jedoucím vozidlem, a to ve vztahu k nejvyšší dovolené popřípadě jiné rychlosti nebo dalším okolnostem (např. mlha, déšť apod.).

Kde se vzaly 2 sekundy? Pravidlo 2 sekund je obecné doporučení. Česká právní norma neobsahuje konkrétní časovou hodnotu nebo vzdálenost mezi vozidly. Jedna sekunda je počítána na reakční dobu řidiče (průměrná hodnota), druhá pak k zahájení potřebné reakce, jako je brždění nebo vyhnutí se. Přitom se počítá s tím, že vozidlo před námi také nezastaví na místě. Pokud se jedná o vyhnutí se pevné překážce, je nejčastější problém s bezpečnou vzdáleností spojen, buď s nevěnováním se řízení a tedy krátkému času na reakci nebo se špatnou viditelností.

Co je to reakční doba? Jakmile vozidlo před vámi začne brzdit, reagujete se zpožděním, které je mimo jiné dáno vaší reakční dobou. Jedná se o čas od spatření vjemu, přes rozpoznání vjemu, do začátku brzdění či jiného konání. V praxi posloupnost vašeho chování vypadá takto:
1.  Optická reakce (rozpoznání nebezpečí)
2. Psychická reakce (fixace objektu)
3. Svalová reakce (přesun nohy na brzdový pedál)

Podle zákona musíte dodržovat takovou vzdálenost, na které v dané situaci vaše vozidlo bezpečně zabrzdí, zastaví, resp. nenarazí do vozidla před vámi. Vyhnutí se srážce záleží na mnoha okolnostech. Které jsou ty nejdůležitější?

 Z HLEDISKA ŘIDIČE:

Řidičské zkušenosti
Osobnostní vlastnosti
Psychický a zdravotní stav
Ostražitost
Znalost prostředí
Schopnost předvídat rizika
Schopnost vyhodnotit způsob reakce 

DALŠÍ VLIVY:
1. Den či noc - V noci se čas optické reakce prodlužuje.
2. Počasí a stav vozovky - Za zhoršené podmínky se považuje déšť, mlha nebo sníh.
3. Typ dopravní situace či směr jízdy - Samotná doba pohledu do levého zrcátka zabere až 1,4 sekundy.
4. Stav vozidla - Samozřejmostí by mělo být auto v perfektním stavu.
5. Rychlost - Při vyšší rychlosti potřebujete delší vzdálenost pro bezpečné brzdění či zastavení.

Vaše rychlost na suché vozovceVzdálenost, kterou urazíte za 2 sekundy
50 km/h28 m
90 km/h50 m
130 km/h72 m

 POZOR: Pokud při jízdě vnímáte některý z rizikových faktorů (mokrá nebo sněhem zapadaná vozovka, jízda za tmy či v mlze, nedostatečnost pneumatik...) prodlužte vzdálenost mezi vozidly o další 1-2 sekundy.

 Krátký pohled do historie bezpečné vzdálenosti
Když v roce 1967 začala platit nová vyhláška o pravidlech silničního provozu s číslem 80/1966 Sb., tak vůbec poprvé obsahovala samostatný paragraf vztahující se ke vzdálenosti mezi vozidly:
§ 10 (vyhláška č.80/1966 Sb.)

Vzdálenost mezi vozidly
(1) Řidič je povinen zachovávat, zejména s ohledem na rychlost jízdy, stavební stav a povahu silnice, takovou vzdálenost od vozidla jedoucího před ním, aby mohl včas snížit rychlost jízdy, popř. zastavit, sníží-li náhle řidič jedoucí před ním rychlost jízdy nebo náhle zastaví.

(2) Řidič nesmí bez naléhavého důvodu náhle snížit rychlost jízdy nebo náhle zastavit, ohrozil-li by v jízdě vozidla jedoucí za ním.

Jak vidíte, na dodržování bezpečné vzdálenosti mysleli zákonodárci již v roce 1966. Neopakujte stále stejné chyby a zvyšte vzdálenost mezi vozidly natolik, abyste v případě nutnosti měli vždy dostatek prostoru a času pro adekvátní reakci. Jezděte bezpečně.

Fotogalerie


Téma: Doprava, Zdroj: BESIP, Obrázek: Pixabay
24.08.2017 (autor Redakce)Související

Do konce roku by si mělo vyměnit řidičský průkaz ještě 316 tisíc řidičů

vydáno 20.09.2023

Do konce letošního roku zbývá ještě vyměnit více než 316 tisíc řidičských průkazů. Do 15. září 2023 si nový řidičský průkaz vyměnilo 558 447 řidičů a řidiček z celkových 875 tisíc, kterým letos platnost řidičského průkazu končí. Větší část dokladů je tak již vyměněna, přesto není dobré nechat výměnu na poslední...

Téma: Doprava

České obce představí v rámci Evropského týdne mobility udržitelné formy dopravy

vydáno 18.09.2023

Evropský týden mobility (ETM), největší evropská kampaň na podporu udržitelné městské mobility, začal v sobotu 16.9.2023 České obce představí udržitelné alternativy městské dopravy v kampani na téma „Neplýtvej energií“. Akce potrvá až do 22.9.2023, kdy ji završí Mezinárodní den bez aut.

Téma: Doprava / Samospráva a regiony / Životní prostředí

Novela bodového systému - změny začnou pro řidiče platit od ledna 2024

vydáno 31.08.2023

Bodový systém se dočkal největší aktualizace od svého zrodu v roce 2006. Novela zjednodušuje i zpřehledňuje bodový systém a zpřísňuje sankce za nejzávažnější a nejnebezpečnější přestupky.

Téma: Doprava / Právo a zákony


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2023, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Spojovací 428, 251 63 Strančice
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz