Úvodní stránka

BESIP radí: Nezmatkujte v Blance

 

Ztráta orientace, pocit stísněnosti, klaustrofobie, cukání volantem místo plynulého pohybu – až polovina řidičů při průjezdu tunelem pociťuje některou z těchto komplikací.

A tak, i v souvislosti s otevřením pražského tunelu Blanka (Foto pro ČR 1 -Radiožurnál Petr Bušta) , se do popředí zájmu opět dostává otázka - jsou tunely bezpečné?

Bezpečností v tunelech se odborníci i veřejnost začali ještě intenzivněji zabývat především po hrůzných zkušenostech z havárií, které se udály v alpských tunelech. Nejdříve v roce 1999 zahynulo v tunelu pod Mont Blankem 39 osob, ještě v tom samém roce následovala nehoda v rakouském Tauernu, která si vyžádala život dvanácti lidí, v roce 2001 pak dochází k další velké havárii v tunelu St. Gotthard. Tyto zmíněné havárie nebyly ani první, ani poslední, ale zcela oprávněně vyvolaly polemiku, jestli jsou tunely bezpečné a ve většině zemí tyto události odstartovaly modernizaci norem pro tunely i důkladné prověření tunelů už provozovaných.

Také u nás proběhly prověrky tunelů a například Strahovský tunel, který hodnotily zahraniční instituce společně se třiceti dalšími evropskými automobilovými tunely, získal druhou nejlepší známku ze čtyř možných. U tunelu Blanka je předpoklad, že jsou zde využity všechny nejnovější poznatky z provozu tunelů nejen u nás, ale i v zahraničí spolu s nejmodernější technikou pro řízení a sledování provozu, takže z hlediska techniky bude vše na nejvyšší současné možné úrovni. A tak nejslabším článkem vzhledem k nehodovosti zde bude, tak jako tomu je i jinde, řidič vozidla.

Tunely nejsou nebezpečnější než normální komunikace

Pokud se podíváme do obecných statistik počtu nehod v silničních tunelech, tak zjistíme, že počet havárií na kilometr délky tunelu je srovnatelný s daty na volných komunikacích a dokonce v řadě případů i nižší, protože zde nejsou křižovatky, není zde takový vliv počasí apod. Na druhou stranu jsou následky havárie v tunelu vzhledem k uzavřenému prostoru daleko větší, než na otevřené silnici.

Jeden z předních zahraničních odborníků na tunely před časem řekl, že neexistují nebezpečné tunely, existují pouze nebezpeční řidiči, protože jen v důsledku jejich chyb dochází v tunelech k nehodám.

Při jízdě tunelem bychom tedy měli dodržovat určitá pravidla a pamatovat na to, že se může objevit úzkost vyvolaná jízdou nejen u nás, ale také u ostatních řidičů, kteří se s námi v tomto prostoru pohybují.

Jízda tunelem má svá specifika

Před vjezdem do tunelu alespoň letmo překontrolujeme nejdůležitější údaje, které nám ukazují přístroje na palubní desce – tedy jaká je teplota motoru, stav mazání, dobíjení a především, jestli máme dostatek paliva. Benzinu nebo nafty bychom měli mít v nádrži tolik, aby to vystačilo na projetí tunelu s rezervou, pokud bychom se zde dostali například do pomalu popojíždějící kolony. Vypadá to jako banalita, ale auto, které uvízne v tunelu kvůli tomu, že mu došel benzin (nebo kvůli nějaké jiné „drobnosti“), je pro provoz katastrofou.

Nesmíme zapomenout na rozsvícení předepsaných světel. Světla pro denní svícení, kde vůz nesvítí vzadu, rozhodně nestačí. Zvýšenou pozornost věnujeme dopravním značkám a světelným signálům – v tunelech bývá různě omezována rychlost jízdy proměnnými značkami, stejně tak se může měnit i průjezdnost jízdních pruhů. Vždy bychom měli dodržovat předepsanou rychlost, a také dostatečnou vzdálenost od vozidel jedoucích před námi.

Počítat musíme s tím, že při vjezdu do tunelu se ostře změní světelné podmínky. Naše oči budou přivykat přítmí tunelu několik sekund. Včas bychom měli také sundat sluneční brýle. A naopak - i výjezd z tunelu si musíme pohlídat, aby nedošlo k oslnění.

Při složitějším profilu tunelu a také u užších tunelů řada řidičů v průzkumech uvádí, že mají problémy s odhadem průběhu zatáček a také hůře reagují na možné překážky. V takovém případě je potřeba dávat si větší pozor. Při jízdě v tunelu průběžně registrujeme, kde jsou umístěny nouzové východy a telefony, nikdy se neotáčíme do protisměru a necouváme. V obousměrných tunelech nikdy nepřejíždíme do protisměru. Bezdůvodně také nikdy nezastavujeme, a pokud musíme zastavit vozidlo, necháme volný prostor pro průjezd vozů záchranářů a policie. Od vozidla před námi necháme dostatečný odstup, použijeme varovných blikačů. Při zastavení vozidla z důvodu dopravní zácpy automobil nikdy neopouštíme.

ZÁKLADNÍ RADY BESIP PRO CHOVÁNÍ V TUNELU:

1) Při vjezdu do tunelu zapni obrysová a potkávací světla – světla pro denní svícení nestačí!

2) Sledujte pozorně dopravní značení a světlené signály, abyste se včas zařadili do potřebného pruhu

3) V tunelu je zakázáno couvat. Také jakékoliv zastavení a stání, s výjimkou poruchy vozidla.

4) V případě kolony a zastavení neopouštějte vozidlo!

5) Dodržujte předepsanou rychlost. Omezení na 70 nebo 80 km/h je kromě jiného důležité, aby se srovnali rychlosti všech vozidel včetně kamionů a nebyl důvod pro jejich předjíždění a zbytečné přejíždění mezi jízdními pruhy. Předchází se tak dopravní nehodě.

6) V případě poruchy vozidla se snažte dojet na místa určená pro jejich odstavení. Pokud nepojízdné vozidlo stojí v jízdním pruhu, snažte se najet co nejvíce ke kraji a ihned volejte 158 nebo 112, kde nahlásíte, co se stalo.

7) Respektujte uzavření tunelu, nevíte, co se uvnitř stalo!

Co říká zákon 361 /2001:

§ 46 - Zastavení vozidla v tunelu

(1) Dojde-li při jízdě vozidla v tunelu k poruše vozidla, pro kterou se toto vozidlo stalo nepojízdným, nebo dojde-li k dopravní nehodě, je řidič povinen neprodleně

a) vypnout motor, a je-li k vytápění vozidla použito nezávislého topení, vypnout i toto topení,

b) učinit vhodná opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích v tunelu; vyžadují-li to okolnosti, je oprávněn zastavovat jiná vozidla,

c) oznámit zastavení vozidla nebo stání vozidla policii nebo osobě vykonávající dohled nad provozem tunelu.

(2) V případech uvedených v odstavci 1 nesmí řidič ani přepravovaná osoba kouřit nebo zacházet s otevřeným ohněm.

(3) Přepravované osoby ve vozidle jsou v případech uvedených v odstavci 1 povinny vozidlo opustit a soustředit se do míst k tomu určených, popřípadě opustit tunel.

Kontaktní osoba a další informace:

Ing. Martin Farář
Vedoucí SO Besip
Tel.: 727 947 336, 225 131 251
Mail: martin.farar@mdcr.cz

Téma: Doprava, Zdroj: Ministerstvo dopravy, Logo: besip.cz, Ilustrační foto: Petr Buška
17.09.2015 (autor Redakce)


Související
 

Hrady a zámky navštívilo přes 5,6 milionů návštěvníků

vydáno 20.01.2017

Památky ve správě Národního památkového ústavu navštívilo v uplynulém roce více než 5,6 milionů návštěvníků. Potvrdila se tak rekordní sezona, která i díky vánoční nabídce na hradech a zámcích překonala podzimní odhady. S rostoucím zájmem o památky vzrostly i výnosy. NPÚ utržil přes půl miliardy korun, které chce...

Téma: Volný čas a cestování

Poskytovat biometrické údaje bankám lidé nemusí!

vydáno 18.01.2017

V žádném případě není pravda, že lidé budou podle nového zákona muset při platbách na internetu potvrdit svou identitu otiskem prstu, selfie nebo jiným biometrickým údajem. Stávající systém zadání hesla a ověřovací SMS zprávy je zcela dostačující a vyhovující novému zákonu. Lidé si tedy nemusí pořizovat žádné čtečky...

Téma: Finance a mzdy / Právo a zákony

Zaměstnavatelé musí dodržovat nařízení vlády, které od ledna zvýšilo minimální mzdy řidičům autobusů

vydáno 18.01.2017

Od ledna začalo platit nařízení vlády, které zvýšilo minimální mzdy řidičům ve veřejné autobusové dopravě. Ministerstvo práce a sociálních věcí dohodu zprostředkovalo při složitých tripartitních jednáních mezi dopravci, zástupci vlády, krajů a zaměstnaneckými odbory. MPSV nyní upozorňuje, že zaměstnavatelé musí...

Téma: Práce a zaměstnanost / Právo a zákony

Anketa
 

Navštěvují nebo navštěvovaly Vaše děti jesle?

Hlasovalo 85 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz