Ať stát zavedení EET posune o 6 měsíců a plošně sníží daně, trvá Hospodářská komora ČR

Místo nepřehledných výjimek plošné snížení DPH nebo daně z příjmů. Jednorázová sleva 5000 Kč na nákup a provoz technického zařízení nebude pro řadu podnikatelů dostatečná a měly by na ni mít nárok nejen fyzické osoby, ale i firmy. Aby stát i podnikatelé měli dostatek času vybrat a odzkoušet technické řešení, zákon o EET musí vstoupit v účinnost nikoliv o tři, ale alespoň o šest měsíců později od jeho vyhlášení.

V souvislosti se středečním projednáváním zákona o EET vládou Hospodářská komora ČR prosazuje změny zákona, nejen aby podnikatelům ulevily a kompenzovaly jim zvýšené administrativní nároky státu, ale aby je stát nemohl retroaktivně perzekuovat. Požadavky vycházející s legislativně-právních analýz a rozhovorů se živnostníky a podnikateli sdruženými v Hospodářské komoře ČR mají za cíl jediné: Rovné a férové podmínky a kompenzace za nové administrativní nároky státu. Hospodářská komora ČR navíc v současnosti realizuje k EET nový elektronický průzkum mezi svými členy. Podněty využije v dalším legislativním procesu a připomínkových řízeních k technickému řešení EET.

Tři měsíce na zabezpečení technické stránky je málo

Vládě předkládaný návrh zákona již upustil od nerealistického záměru spustit EEK k 1. 1. 2016. Aktuálně navrženou tříměsíční legisvakanci vnímá podnikatelská veřejnost ale jako příliš krátkou. Podnikatelé musí mít podle Hospodářské komory ČR po vyhlášení zákona dostatek času na výběr a odzkoušení vhodného technického řešení.

„Oceňuji, že ministerstvo financí vyslyšelo v souvislosti se zavedením EET náš požadavek, aby podnikatelé dostali šanci se na novinku připravit. Bez možnosti dostatečně dlouhého pilotního provozu hrozí projektu EET problémy na straně podnikatelů i orgánů státní správy. Hospodářská komora ale stále trvá na alespoň šestiměsíční lhůtě mezi vyhlášením zákona a nabytím jeho účinnosti,“ vysvětluje prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý důvod, proč se současnou podobou zákona nemůžou podnikatelé souhlasit. Zároveň upozorňuje, že vyhlášení účinnosti zákona nutně neznamená, že systém bude po technické stránce rovněž v tentýž den připraven k pilotnímu provozu.

Jednorázová sleva 5000 Kč je nízká a týká se jen fyzických osob

I když doprovodný změnový zákon počítá s jednorázovou úlevou 5000 Kč, podnikatelé považují takovou kompenzaci nově ukládaných administrativně-technických povinností za velice nízkou. Jednorázová sleva na dani se navíc týká jen fyzických osob. Přitom evidovat tržby elektronicky budou muset i firmy. Hospodářská komora ČR proto také nadále trvá na plošném snížení daní.

„Komora vždy volala také po kompenzaci v podobě plošného snížení některé všeobecné daně. Nabízené přeřazení stravovacích služeb ze základní do snížené sazby DPH se však týká jen vybraných podnikatelů. Navíc jde spíše o odstranění systémové nerovnováhy u odvětví, kde jsou rozhodující vstupy ve snížené sazbě, zatímco poskytované služby jsou zatíženy základní sazbou DPH,“ vysvětluje ředitel Odboru legislativy, práva a analýz Ladislav Minčič k problematice, kdy restauračním zařízením má sice klesnout daň z 21 na 15 %, ale podnikatele v jiných odvětvích žádná kompenzace nečeká.

„HK ČR rozumí snaze vlády o rozpočtovou konsolidaci, proto nemusí nutně jít o úpravy samotných sazeb přímých či nepřímých daní. Přiměřenou alternativou může být například to, aby stát zákonem garantoval pružnější vracení odpočtů DPH nebo flexibilnější přiznávání nároků na DPH z přijatého zboží a služeb,“ navrhuje Minčič.

Podle prezidenta Hospodářské komory Dlouhého se zavedením EET nabízí, aby stát snížil celkové zatížení práce v zemi. Na 27. sněmu Hospodářské komory konaném v minulém týdnu v Praze vládu upozornil, že zatížení práce pojistnými odvody je v ČR jedno z nejvyšších ve světě vůbec, a apeloval na vládu, aby podnikla kroky k nápravě.

EET může být zneužito k šikaně státu, obávají se podnikatelé

Velké obavy podnikatelů z možného šikanózního zneužití nadále budí v zásadě časově neomezená opatření k vynucení nápravy při porušení povinností EET ze strany podnikatele, tedy uzavření provozovny nebo pozastavení výkonu činnosti.

Podle Hospodářské komory je třeba zabránit také tomu, aby EET byla zneužita k retroaktivnímu perzekuování firem a živnostníků. „Třeba tím, že by stát začal pomocí EET porovnávat nově evidované tržby s těmi minulými, nebo dokonce požadoval zpětné dodanění podle pomůcek a následné penalizaci,“ vypočítává Minčič.

Miroslav Diro


02.06.2015 (autor Redakce)Související

Pražští podnikatelé budou moci žádat o úvěry na energetické projekty

vydáno 13.06.2017

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) se s Ministerstvem průmyslu a obchodu domluvila na financování programu ENERG. Malí a střední podnikatelé v Praze budou moci získat bezúročné investiční úvěry a finanční příspěvky na financování svých projektů zaměřených na energetické úspory, a to od 15. června 2017....

Téma: Podnikání

Posílení pravomocí ČOI schváleno sněmovnou - nově skrytá identita

vydáno 12.06.2017

Ministerstvo průmyslu a obchodu již v loňském roce připravilo návrh novely zákona, kterým se mění zákon o České obchodní inspekci. V rámci této novely ministerstvo navrhlo, aby inspektoři České obchodní inspekce mohli při vybraných druzích kontrol používat krycí prostředky, např. změněnou identitu. Dne 9. 6. 2017...

Téma: Ochrana spotřebitele / Podnikání

Akademie GDPR pomůže podnikům s přípravou na nové nařízení o ochraně osobních údajů

vydáno 08.06.2017

Svaz průmyslu a dopravy České republiky ve spolupráci s Úřadem pro ochranu osobních údajů a partnery IBM Česká republika, KPMG Česká republika a advokátní kanceláří PRK Partners spouští projekt Akademie GDPR.

Téma: Právo a zákony

Anketa

Vyrábíte si doma ovocné šťávy?

ano  45
ne  35
někdy  23

Hlasovalo 103 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz