Ani po 10 letech není CBO Těchonín dokončené, dosud přitom stálo 2,9 miliardy korun

Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na způsob, jakým resort obrany využíval v letech 2002 až 2014 peníze ze státního rozpočtu na zajištění biologické ochrany. Kontroloři spočítali, že Ministerstvo obrany za výstavbu a provoz Centra biologické ochrany Těchonín dosud zaplatilo 2,9 miliardy. Z této částky detailně prověřili více než 274 milionů korun. Specializované zdravotnické vojenské zařízení v Těchoníně, které představuje jeden z hlavních prvků biologické ochrany České republiky, stále není dokončené, což ohrožuje plnění spojeneckých závazků České republiky vůči NATO.

Biologická ochrana se stala prioritou po teroristických útocích 11. září. V roce 2002 se Česká republika na summitu NATO zavázala k jejímu rozvoji. Část svých závazků měla Česká republika splnit výstavbou specializované infekční nemocnice, která je stěžejní součástí centra. V roce 2007 Ministerstvo obrany prohlásilo, že Česká republika vybudováním této nemocnice splnila v oblasti biologické ochrany jeden ze závazků vůči NATO. Nemocnice ale byla zkolaudována až o dva roky později. Centrum jako celek, tedy například včetně vědeckých laboratoří či speciálních garáží, dosud není kompletně hotové, přestože původně mělo být zcela dokončeno už v roce 2005.

Centrum v současnosti podle NKÚ stále není schopné plnit všechny vymezené úkoly, a v plné míře tak nepřispívá k naplňování aliančních závazků. O jeho budoucnosti ministerstvo stále nerozhodlo, přestože v roce 2011 vláda přijala Bílou knihu o obraně, podle které se mělo pro centrum do roka najít využití, nebo měl být jeho provoz ukončen.

Vedle nedokončené výstavby limitoval CBO Těchonín v plnění úkolů i nedostatek personálu. V letech 2010 až 2013 Ministerstvo obrany snížilo počet jeho zaměstnanců více než o polovinu, přičemž rozsah daných úkolů zůstal stejný. Centrum do konce kontroly například nemohlo zajistit nepřetržitý plný provoz pro izolaci a hospitalizaci, nebylo také schopno diagnostikovat vysoce nakažlivé nemoci. Při provádění karanténních opatření u příslušníků Armády ČR vracejících se z epidemiologicky rizikových oblastí bylo centrum závislé na specialistech z jiných složek Armády ČR i na dalších externích odbornících.

NKÚ doporučuje dokončit klíčové objekty centra a zajistit peníze na jeho provoz a průběžné obnovování technologií a vybavení, aby si Česká republika udržela přední postavení v NATO v rámci své specializace, a mohla tak v plné míře plnit spojenecké závazky. Ministerstvo obrany by mělo zajistit dostatek proškoleného personálu, aby centrum mohlo fungovat bez omezení. Centrum by také měly v plné míře využívat složky integrovaného záchranného systému. Pro dlouhodobou udržitelnost centra a jeho rozvoj je nutné, aby bylo zapojeno do systému veřejného zdravotnictví a specializovaných vědeckých pracovišť.


Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad


14.09.2015 (autor Redakce)Anketa

Vyrábíte si doma ovocné šťávy?

ano  45
ne  35
někdy  23

Hlasovalo 103 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz