https://paclik.eu/portfolio/

Sledujete stav ovzduší v Česku? Zapojte se do debaty k dalšímu snižování jeho znečištění

Ministerstvo životního prostředí se chystá aktualizovat Národní program snižování emisí ČR. Ten určuje postup státu při snižování množství polutantů vypouštěných do ovzduší jako je oxid siřičitý, oxidy dusíku, amoniak, těkavé organické látky (vyjma metanu) a prachové částice. Nyní se může široká veřejnost zapojit se svými podněty do přípravy aktualizace tohoto strategického dokumentu.

Aktualizace Národního programu snižování emisí ČR probíhá obvykle v pravidelných čtyřletých intervalech v souladu se zákonem o ochraně ovzduší. Aktualizace vždy staví na národní emisní projekci zpracovávané Českým hydrometeorologickým ústavem. Ta předvídá vývoj emisí některých znečišťujících látek v budoucnosti a porovnává jejich budoucí předpokládané množství s národními závazky ke snížení emisí uvedených látek, které má Česko podle evropské legislativy dosáhnout v letech 2025 a 2030.

Součástí návrhu aktualizace Národního programu snižování emisí ČR je mimo jiné analýza znečišťování i znečištění ovzduší, stávajících strategií dotýkajících se ochrany ovzduší i existujících programů podpory opatření, které vedou i ke zlepšování kvality ovzduší.

Ze zmíněné prognózy zpracované v roce 2023 vyplývá, že veškeré národní závazky ke snížení emisí budou v roce 2025 i v roce 2030 splněny bez nutnosti stanovení dodatečných snižujících opatření. Zvýšenou pozornost ale bude třeba věnovat emisím amoniaku, znečišťující látce pocházející z naprosté většiny ze sektoru zemědělství. Jejich projektované budoucí množství se totiž takřka rovná výši národního emisního závazku.

Jak zaslat podnět

Na domovské webové stránce ministerstva je umístěn odkaz na návrh aktualizace Národního programu snižování emisí. Nejdete zde i všechny předchozí verze tohoto dokumentu, včetně souvisejících usnesení Vlády ČR nebo např. průběžného vyhodnocení plnění opatření stanovených Národním programem snižování emisí ČR.

K návrhu aktualizace programu může odborná i laická veřejnost v termínu do 20. října 2023 na e-mailovou adresu npse@mzp.cz zasílat své podněty. Použít k tomu lze formulář na odkazu. Předem upozorňujeme, že náměty nebudou vypořádány jednotlivě. Souhrn všech obdržených příspěvků a okomentovaný výsledek veřejné konzultace bude současně s výsledným návrhem dokumentu zveřejněn na webových stránkách MŽP.


05.10.2023 (autor Redakce)Související

Dětská zařízení dostanou od Lesů ČR vánoční stromky

vydáno 13.11.2023

Dětská zdravotnická a sociální zařízení v celé zemi mohou do 3. prosince objednávat smrčky a borovice z lesních prořezávek. Ty jim zdarma vyberou a od 6. do 22. prosince doručí Lesy České republiky.

Téma: Životní prostředí

Vodovody místo provizorních suchovodů. MŽP nabízí dalších 700 milionů na stabilizaci dodávek pitné vody

vydáno 11.10.2023

V reakci na zhoršující se dostupnost vody a negativní dopady sucha v České republice vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR mimořádnou dotační výzvu z Národního programu Životní prostředí (NPŽP) v objemu téměř tři čtvrtě miliardy korun. Investice míří na...

Téma: Ekonomika a finance / Životní prostředí

Invazní sršeň asijská už je i v České republice

vydáno 06.10.2023

Sršeň asijská, invazní druh hmyzu, který se specializuje na lov včel, byla ve čtvrtek 5. 10. nalezena v Plzni. Jedná se o první potvrzený výskyt v České republice. Klíčové nyní je, aby se nešířila dále.

Téma: Životní prostředí


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2023, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Spojovací 428, 251 63 Strančice
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz