Aktivita klíštěte obecného na území ČR

Aktivita klíštěte vyjadřuje podíl klíšťat v dané lokalitě, která jsou připravena k napadení hostitele. S rostoucí aktivitou klíštěte roste stupeň rizika napadení.

Aktuální předpověď aktivity klíštěte obecného na území České republiky poskytuje Odbor klimatologie Českého hydrometeorologického ústavu

Aktivita klíšťat (předpověď)

Jak ovlivňuje počasí vývoj klíštěte obecného?
Zvýšení či snížení teploty v daném období, změny ve srážkových úhrnech a v sezónnosti počasí mají velký vliv na vývoj klíšťat a potenciální přenos infekčních onemocnění těmito parazity. Jednotlivé klimatické faktory působí komplexně a ovlivňují jak jejich vývoj, tak populaci jejich hostitelů (primárních přenašečů patogenů) na kterých sají. Počátek sezóny klíšťat úzce souvisí s průběhem počasí, při krátkých a mírných zimách je nutné počítat s brzkou „klíštěcí aktivitou“. Největší výskyt klíšťat je pozorován v období od března do června, s hlavním vrcholem v květnu, druhý vrchol přichází na podzim a trvá do příchodu prvních mrazů. Obecně se dá říci, že nejlépe klíšťatům svědčí teplé a vlhké prostředí, nejhůře se vypořádávají se suchem.

V jakém prostředí se klíšťatům daří?
Typickým biotopem klíštěte jsou listnaté a smíšené lesy a porosty křovin s bylinným patrem, kde se udržuje optimální vlhkost po celý den. Klíštěti se také daří na okrajích vodních toků a ploch, v parcích, zahradách a na neudržovaných pastvinách. Výrazně méně jich najdeme v jehličnatých lesích, především jsou-li bez podrostu, a v kamenitém prostředí s minimem porostu. Díky specifickým nárokům na vlhkost prostředí klíšťatům nesvědčí osluněná a výrazně suchá a holá místa. Podobně nevhodné jsou také trvale podmáčené biotopy. V zemědělských kulturách se prakticky nevyskytují.

Co vyjadřuje index aktivity klíštěte?
Index aktivity klíšťat ukazuje na podíl klíšťat na daném místě, která jsou připravena k napadení hostitele. Při vyšší aktivitě klíšťat je větší riziko, že nás klíšťata nakazí některou nemocí, které přenáší. Toto riziko je vyjádřeno na stupnici od jedné do pěti, kde 1 je nejnižší stupeň rizika, a doplněno o doporučení, jak se v předpovídané situaci chovat.

Jak se aktivita klíšťat předpovídá?
Pro předpověď aktivity klíšťat využíváme teplotu a vlhkost vzduchu. Klíště nemá rádo extrémy, takže jeho aktivitu snižují nízké i velmi vysoké teploty, extrémní sucho, nebo naopak velké vlhko. Naše předpověď vychází z matematických vztahů mezi aktivitou klíšťat a počasím, které jsme vytvářeli spolu se Státním zdravotním ústavem. Předcházel tomu systematický víceletý monitoring klíšťat a terénní mikrometeorologická měření.

Jak ovlivňuje klíště změna klimatu?
Díky zvýšeným teplotním průměrům v posledních desetiletích se výskyt klíštěte obecného posouvá do vyšších nadmořských výšek, a proto se s ním můžeme setkat i v horských oblastech až na samé horní hranici lesa.

Informace o předpovědi aktivity klíšťat v ČR na zahraničním webu Atlas of science: Weather predictions of tick bite
Předpověď je vydávána denně ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR. 

05.05.2022 (autor Redakce)Související

MŽP podpoří projekty z programu LIFE

vydáno 19.05.2022

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo národní výzvu na spolufinancování projektů předkládaných v rámci programu LIFE v oblasti Životní prostředí a oblasti Opatření v oblasti klimatu.

Téma: Podnikání / Samospráva a regiony / Životní prostředí

Státní fond životního prostředí - Generátor povinné publicity

vydáno 11.05.2022

Státní fond životního prostředí ČR vychází vstříc příjemcům dotační podpory a pro nové výzvy NPŽP a OPŽP 2021+ spouští webovou aplikaci k automatickému vytváření podkladů povinné publicity.

Téma: Podnikání / Životní prostředí

NKÚ - Peněžní prostředky vynaložené na projekty z operačního programu Životní prostředí (OPŽP) v letech 2012 - 2020

vydáno 09.05.2022

Návštěvnická infrastruktura vzdělává, je ale drahá a její přínos k ochraně přírody je neprokazatelný.

Téma: Ekonomika a finance / Životní prostředí


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2022, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz