363,3 milionů na přírodní zahrady škol a školek, zeleň v obcích nebo turistický servis v národních parcích

Další ekologické projekty dostaly zelenou. Vzniknou stovky hřišť a zahrad v přírodním stylu, obce se zazelenají a ubude aut ve městech. Zázemí pro lesní školku v Táboře, obnova zámeckého parku v Polici nebo revitalizace návesní zeleně v obci Kaliště na Vysočině, to jsou ukázky projektů, které dostanou od Státního fondu životního prostředí ČR peníze na realizaci. Dotace z Národního programu Životní prostředí získá 821 projektů ve výši 363,3 milionů korun.

Levnější a efektivní řešení čištění odpadních vod v malých obcích - DČOV

I když je v České republice odkanalizováno již více jak 85 procent obyvatel, zbývá vyřešit odpadní vody v lokalitách, kde je koncentrováno méně lidí a budování centrálních čistíren odpadních vod a stokových systémů se zde nevyplatí. „Soustavy moderních domovních čistíren se ukázaly jako cenově efektivní a ekologicky přijatelná alternativa ke starým jímkám či septikům, které bývají velkým zdrojem znečištění vod. Výhodou domovních čistíren je navíc i vysoká účinnost bez nutnosti následného dočištění,“ shrnuje ministr Brabec důvody podpory.

„V menších obcích není připojeno na kanalizaci stále hodně domácností a tím se zhoršuje kvalita povrchových a podzemních vod. Řešením pro ně jsou domovní čistírny, které se budují s menšími náklady a i jejich provoz je jednodušší a levnější," říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

Například Městys Plaňany získal 3,5 milionu korun na domovní čistírny odpadních vod. „V Plaňanech jako takových kanalizaci a čistírnu máme. Domovní čistírny jsou pro naše tři vesnice, které jsou od sebe daleko, a vybudování nové společné čistírny by vyšlo hodně draho. Když jsme zjistili, že jsou podporovány domovní čistírny z Národního programu Životní prostředí a dotace je až 80 procent, tak jsme do toho šli,“ říká starosta Plaňan Martin S. Charvát. V obcích kolem Plaňan by tak mělo v příštím roce vzniknout přes třicet zařízení, která tzv. šedou vodu z domů a bytů vrátí čistou k dalšímu využití. Dotační program je totiž určen právě pro podobné obce jako Plaňany.

O dotace na domovní čistírny je možné ještě stále žádat. „Výzva z Národního programu Životní prostředí je otevřena, žádosti máme v plánu přijímat do června příštího roku. Může se však stát, že určená alokace 200 milionů korun bude vyčerpána dříve, proto by zájemci neměli s podáním žádosti váhat," vysvětluje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR, jehož úřad žádosti posuzuje a vyplácí dotace.

Na výuku v přírodním stylu i zeleň v obcích

Na bezmála pěti stech místech po celé ČR vzniknou přírodní učebny nebo se vylepší školní zahrady, díky nimž budou děti více venku v přírodě. Vzdělávací zařízení měla možnost získat až půl milionu korun na vznik nebo úpravu venkovních areálů pro děti školního a předškolního věku nebo na vytvoření zázemí pro lesní školky.
„Čím dříve se u dětí začne budovat pozitivní vztah k přírodě, tím větší je šance, že děti budou v těchto návycích pokračovat i v dospělosti. Právě proto jsme školám a školkám nabídli možnost vybudovat kvalitní zázemí, kde by mohly tento vztah u dětí naplno rozvíjet a posilovat. Dnešní životní styl dětí je hodně o nových technologiích a digitálních vymoženostech. My je chceme přivést k zájmu o přírodu a životní prostředí. Jsme rádi, že přišlo mnoho žádostí a že tak umožníme tisícům dětí být při vyučování v přímém kontaktu s přírodou,“ říká ministr Brabec.

Mezi již tradičně nabízené projekty patří obnova zeleně v obcích. Lidé se mohou těšit na obnovené parčíky, nové stromy a keře na návsích, kvetoucí louky a další vylepšené zelené plochy. Zeleň je naprosto nezbytná pro naše ovzduší, ale úspěšně pomáhá čelit i horku, zvláště v aktuálně suchých a bezdeštných měsících.

Ekomobilita ve městech

Do ulic našich měst vyjedou jízdní kola v rámci tzv. bikesharingu. Zájemce si kolo na jednom konci města půjčí, na druhém zase vrátí. Udělá tak něco pro zlepšení ovzduší, navíc jízda na kole může být v některých místech rychlejší než autem nebo MHD. Se žádostmi o dotaci uspěly bikesharingové společnosti v Českých Budějovicích, Plzni, Liberci a Praze.
MŽP schválilo i další projekty z oblasti ekologické dopravy. Podobně jako v Náchodě, kde budou mít technické služby nyní k dispozici elektromobil, v ulicích dalších desítek měst se rozjedou auta na elektřinu nebo stlačený plyn.

Lepší servis pro turisty v národních parcích

Národní program Životní prostředí tradičně podporuje i projekty v obcích v národních parcích a správy národních parků. Schválené dotace v celkové výši 40 milionů korun míří do modernizace informačních center, na opravu silnic, na vylepšení servisu pro turisty či podporu obecní vybavenosti. Rovná polovina peněz poputuje do Krkonošského národního parku, kde je využijí například na opravu komunikací v Harrachově nebo modernizaci a rozšíření turistického informačního centra v Žacléři. Necelých deset milionů si mezi sebou rozdělí šumavské obce, které dotace použijí na optimalizaci návštěvnické infrastruktury, vybudování ČOV i opravu turistických chodníků.

Seznam schválených žádostí


10.08.2018 (autor Redakce)Související

MF vykazovalo neexistující pohledávky spojené s evropskými penězi

vydáno 19.03.2019

Nejvyšší kontrolní úřad prověřil vedení účetnictví Ministerstva financí (MF) za rok 2017. Kontrola se zaměřila na vybrané oblasti účetnictví – například na operace a zůstatky Národního fondu, které souvisejí s toky finančních prostředků z Evropské unie do ČR, národní transfery nebo přehledy o peněžních tocích a...

Téma: Ekonomika a finance

IROP získal dalších 5,2 miliard, které rozdělí na projekty regionů

vydáno 13.03.2019

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, získal dodatečných 5,2 miliardy korun, které poputují k náhradním projektům vybraných výzev. Navíc bude v květnu 2019 vyhlášena nová výzva na nízkoemisní vozidla ve třech uhelných regionech.

Téma: Ekonomika a finance / Samospráva a regiony

Na projekty podporující nadnárodní spolupráci je letos připraveno 60 milionů EUR

vydáno 12.03.2019

Program nadnárodní spolupráce tzv. Interreg CENTRAL EUROPE vyhlásil výzvu na podávání žádostí o dotaci. Na ni bude na podzim navazovat výzva programu nadnárodní spolupráce tzv. Interreg DANUBE. Oba programy podporují spolupráci mezinárodních týmů vytvořených institucemi z veřejného i soukromého sektoru. K dispozici...

Téma: Ekonomika a finance

Anketa

Třídíte doma odpad?

ano, ale jen plast nebo papír  168
ano, třídím všechen odpad  393
ne, odpad netřídím  62

Hlasovalo 623 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz