363,3 milionů na přírodní zahrady škol a školek, zeleň v obcích nebo turistický servis v národních parcích

Další ekologické projekty dostaly zelenou. Vzniknou stovky hřišť a zahrad v přírodním stylu, obce se zazelenají a ubude aut ve městech. Zázemí pro lesní školku v Táboře, obnova zámeckého parku v Polici nebo revitalizace návesní zeleně v obci Kaliště na Vysočině, to jsou ukázky projektů, které dostanou od Státního fondu životního prostředí ČR peníze na realizaci. Dotace z Národního programu Životní prostředí získá 821 projektů ve výši 363,3 milionů korun.

Levnější a efektivní řešení čištění odpadních vod v malých obcích - DČOV

I když je v České republice odkanalizováno již více jak 85 procent obyvatel, zbývá vyřešit odpadní vody v lokalitách, kde je koncentrováno méně lidí a budování centrálních čistíren odpadních vod a stokových systémů se zde nevyplatí. „Soustavy moderních domovních čistíren se ukázaly jako cenově efektivní a ekologicky přijatelná alternativa ke starým jímkám či septikům, které bývají velkým zdrojem znečištění vod. Výhodou domovních čistíren je navíc i vysoká účinnost bez nutnosti následného dočištění,“ shrnuje ministr Brabec důvody podpory.

„V menších obcích není připojeno na kanalizaci stále hodně domácností a tím se zhoršuje kvalita povrchových a podzemních vod. Řešením pro ně jsou domovní čistírny, které se budují s menšími náklady a i jejich provoz je jednodušší a levnější," říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

Například Městys Plaňany získal 3,5 milionu korun na domovní čistírny odpadních vod. „V Plaňanech jako takových kanalizaci a čistírnu máme. Domovní čistírny jsou pro naše tři vesnice, které jsou od sebe daleko, a vybudování nové společné čistírny by vyšlo hodně draho. Když jsme zjistili, že jsou podporovány domovní čistírny z Národního programu Životní prostředí a dotace je až 80 procent, tak jsme do toho šli,“ říká starosta Plaňan Martin S. Charvát. V obcích kolem Plaňan by tak mělo v příštím roce vzniknout přes třicet zařízení, která tzv. šedou vodu z domů a bytů vrátí čistou k dalšímu využití. Dotační program je totiž určen právě pro podobné obce jako Plaňany.

O dotace na domovní čistírny je možné ještě stále žádat. „Výzva z Národního programu Životní prostředí je otevřena, žádosti máme v plánu přijímat do června příštího roku. Může se však stát, že určená alokace 200 milionů korun bude vyčerpána dříve, proto by zájemci neměli s podáním žádosti váhat," vysvětluje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR, jehož úřad žádosti posuzuje a vyplácí dotace.

Na výuku v přírodním stylu i zeleň v obcích

Na bezmála pěti stech místech po celé ČR vzniknou přírodní učebny nebo se vylepší školní zahrady, díky nimž budou děti více venku v přírodě. Vzdělávací zařízení měla možnost získat až půl milionu korun na vznik nebo úpravu venkovních areálů pro děti školního a předškolního věku nebo na vytvoření zázemí pro lesní školky.
„Čím dříve se u dětí začne budovat pozitivní vztah k přírodě, tím větší je šance, že děti budou v těchto návycích pokračovat i v dospělosti. Právě proto jsme školám a školkám nabídli možnost vybudovat kvalitní zázemí, kde by mohly tento vztah u dětí naplno rozvíjet a posilovat. Dnešní životní styl dětí je hodně o nových technologiích a digitálních vymoženostech. My je chceme přivést k zájmu o přírodu a životní prostředí. Jsme rádi, že přišlo mnoho žádostí a že tak umožníme tisícům dětí být při vyučování v přímém kontaktu s přírodou,“ říká ministr Brabec.

Mezi již tradičně nabízené projekty patří obnova zeleně v obcích. Lidé se mohou těšit na obnovené parčíky, nové stromy a keře na návsích, kvetoucí louky a další vylepšené zelené plochy. Zeleň je naprosto nezbytná pro naše ovzduší, ale úspěšně pomáhá čelit i horku, zvláště v aktuálně suchých a bezdeštných měsících.

Ekomobilita ve městech

Do ulic našich měst vyjedou jízdní kola v rámci tzv. bikesharingu. Zájemce si kolo na jednom konci města půjčí, na druhém zase vrátí. Udělá tak něco pro zlepšení ovzduší, navíc jízda na kole může být v některých místech rychlejší než autem nebo MHD. Se žádostmi o dotaci uspěly bikesharingové společnosti v Českých Budějovicích, Plzni, Liberci a Praze.
MŽP schválilo i další projekty z oblasti ekologické dopravy. Podobně jako v Náchodě, kde budou mít technické služby nyní k dispozici elektromobil, v ulicích dalších desítek měst se rozjedou auta na elektřinu nebo stlačený plyn.

Lepší servis pro turisty v národních parcích

Národní program Životní prostředí tradičně podporuje i projekty v obcích v národních parcích a správy národních parků. Schválené dotace v celkové výši 40 milionů korun míří do modernizace informačních center, na opravu silnic, na vylepšení servisu pro turisty či podporu obecní vybavenosti. Rovná polovina peněz poputuje do Krkonošského národního parku, kde je využijí například na opravu komunikací v Harrachově nebo modernizaci a rozšíření turistického informačního centra v Žacléři. Necelých deset milionů si mezi sebou rozdělí šumavské obce, které dotace použijí na optimalizaci návštěvnické infrastruktury, vybudování ČOV i opravu turistických chodníků.

Seznam schválených žádostí


10.08.2018 (autor Redakce)Související

V programu Můj klub bylo rozděleno téměř 900 milionů

vydáno 17.08.2018

V programu Můj klub rozdělilo MŠMT mezi 237 žadatelů dalších více než 45 milionů korun. V šesti částech byla v dotačním neinvestičním programu Můj klub rozdělena finanční podpora pro 4140 sportovních klubů a tělovýchovných jednot ve výši téměř 900 milionů korun. Jedná se o meziroční 31% růst prostředků klubům v tomto...

Téma: Ekonomika a finance / Vzdělávání

Závěrečný účet, účetní závěrka a finanční výkaz MZe za rok 2017 neobsahovaly významné nesprávnosti

vydáno 14.08.2018

Nejvyšší kontrolní úřad prověřil údaje závěrečného účtu kapitoly státního rozpočtu MZe, vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky za rok 2017. Kontroloři se zaměřili také na údaje, které MZe v roce 2017 předkládalo pro hodnocení plnění státního rozpočtu a ze kterých se následně sestavuje finanční výkaz.

Téma: Ekonomika a finance

Výdaje na vědu rostou, na Evropu v inovacích přesto stále více ztrácíme

vydáno 07.08.2018

Nejvyšší kontrolní úřad prověřil podporu výzkumu, vývoje a inovací v České republice v letech 2014 až 2016. Kontroloři se zaměřili na systém podpory – prověřovali například jeho nastavení, způsob rozdělování peněz, ale i to, jaký mají rozdělené peníze dopad na výzkum a inovace. Kontrola se zaměřila jak na instituce,...

Téma: Ekonomika a finance

Anketa

Jak cestujete na dovolenou?

autem  82
letadlem  72
autobusem  25
vlakem  17
na kole  11
nikam nejezdím  75

Hlasovalo 282 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2018, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz