Vede evidenci doložek autorizovaných konverzí dokumentů

Zadejte název obce:
 

Základní informace o činnosti:

Subjekt provádějící konverzi vede evidenci provedených konverzí. Záznam v evidenci obsahuje tyto údaje:
a) pořadové číslo, pod kterým je konverze vedena v evidenci provedených konverzí,
b) datum provedení konverze,
c) konkrétní označení vstupu a datum jeho sepsání, je-li datum ve vstupu obsaženo,
d) údaj o uhrazení správního poplatku nebo odměny notáře (uvedení čísla dokladu, kterým byl uhrazen) nebo údaj o osvobození od správního poplatku s odkazem na právní předpis.
Údaje uvedené výše jsou v evidenci provedených konverzí uchovávány po dobu 10 let od provedení konverze.

Související zákony:
Druh úřadu standardně vykonávající tuto činnost:

www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2022, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz