Připravuje zadání zkoušek a vyhodnocuje výsledky společné části maturitních zkoušek

Základní informace o činnosti:

Centrum
a) zajišťuje výrobu zadání zkoušek společné části maturitní zkoušky a jejich distribuci do škol,
b) zajišťuje zpracování a centrální vyhodnocení výsledků zkoušek společné části maturitní zkoušky,
c) zajišťuje odbornou přípravu pedagogických pracovníků určených ředitelem školy k odborné přípravě pro výkon funkce zadavatele nebo komisaře,
d) zajišťuje konání zkoušek ověřujících znalost právních předpisů upravujících organizaci, obsah a průběh maturitní zkoušky,
e) vydává pedagogickým pracovníkům, kteří úspěšně vykonali zkoušku podle písmene d), osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce zadavatele nebo komisaře,
f) jmenuje komisaře a odměňuje je,
g) je zpracovatelem registru žáků přihlášených k maturitní zkoušce a výsledků maturitních zkoušek,
h) je správcem registru pedagogických pracovníků oprávněných k výkonu funkce komisaře a zadavatele;
registr obsahuje také rodná čísla pedagogických pracovníků, a nebylo-li rodné číslo přiděleno, jméno a příjmení a datum a místo narození.

Související zákony:
Druh úřadu standardně vykonávající tuto činnost:

www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2022, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz