Rozhoduje ve sporech vzniklých při využívání cizích nemovitostí podnikateli zajišťujícími veřejnou komunikační síť

Vám příslušný úřad:

Zadejte název Vaší obce:
 

Základní informace o činnosti:

Dojde-li mezi vlastníkem nemovitosti a podnikatelem zajišťujícím veřejnou komunikační síť ke sporu o rozsahu oprávnění uvedených v odstavcích 1, 2 a 6 § 104 zákona 127/2005 Sb., rozhodne na návrh jedné ze stran sporu příslušný stavební úřad v součinnosti s Českým telekomunikačním úřadem.

Související zákony:
Druhy úřadů standardně vykonávající tuto činnost:
Anketa

Kde nejvíce sledujete zprávy?

v televizi  15
na internetu  37
v rádiu  4
v tisku  3
nikde  7

Hlasovalo 66 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz