Přijímá hlášení vzniku rušení nebo chybovosti signálu zařízení využívajícího rádiové kmitočty

Vám příslušný úřad:

Zadejte název Vaší obce:
 

Základní informace o činnosti:

V případě vzniku rušení nebo chybovosti signálu musí provozovatel zařízení využívajícího rádiové kmitočty, popřípadě poskytovatel služeb elektronických komunikací, který je poskytuje prostřednictvím zařízení využívajícího rádiové kmitočty, nebo provozovatel radiokomunikačních služeb vždy nejprve zajistit kontrolu vlastního rádiového zařízení a přesvědčit se o jeho bezchybném stavu. Dopručuje se kontrola odbornou servisní firmu. Je třeba zkontrolovat:
- bezchybnost a správnou instalaci provozovaného vysílacího i přijímacího zařízení, včetně antén a příslušenství,
- kvalitu vysílaného signálu,
- dodržení minimální požadované úrovně přijímaného signálu,
- odpovídající nastavení citlivosti přijímačů (terminálů)
Za rušení se nepovažuje povolené sdílení rádiových kmitočtů vysílacích rádiových zařízení nebo vzájemné rušení vysílacích rádiových zařízení provozovaných na základě všeobecného oprávnění. Takové rušení řeší provozovatelé zařízení využívající rádiové kmitočty dohodou.

Související zákony:
Druhy úřadů standardně vykonávající tuto činnost:
Anketa

Kde kupujete med?

v obchodě  22
od včelaře  299
v obchodě i od včelaře  28
med nekupuji  25

Hlasovalo 374 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz