Přijímá žádosti o zvláštní příspěvek k důchodu podle zákona 357/2005 Sb.

Zadejte název obce:
 

Základní informace o činnosti:

Zvláštní příspěvek k důchodu podle zákona 357/2005 Sb. (o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945) náleží osobám:
a) jimž byla výše důchodu upravena jako účastníkům odboje, ke dni podání žádosti jsou občany České republiky a pobírají starobní nebo invalidní důchod z českého důchodového pojištění,
b) které v období komunistického režimu vykonaly trest odnětí svobody nebo vazbu a později byly stanoveným způsobem rehabilitovány, jestliže neoprávněné věznění činilo celkem alespoň 12 měsíců, ke dni podání žádosti jsou občany České republiky a pobírají starobní nebo invalidní důchod z českého důchodového pojištění,
c) které v období komunistického režimu byly zařazeny v táborech nucených prací, pracovních útvarech, centralizačních klášterech anebo vojenských táborech nucených prací, jestliže rozhodnutí o zařazení do těchto zařízení bylo stanoveným způsobem zrušeno a jestliže celková doba pobytu v těchto zařízeních činila alespoň 12 měsíců, ke dni podání žádosti jsou občany České republiky a pobírají starobní nebo invalidní důchod z českého důchodového pojištění,
d) vdovám a vdovcům pobírajícím vdovský nebo vdovecký důchod po osobách uvedených pod písm. a) až c),
e) účastníkům povstání v květnu 1945 - držitelům potvrzení podle § 7 zákona č. 357/2005 Sb., jenž jsou ke dni podání žádosti občany České republiky a pobírají starobní nebo invalidní důchod z českého důchodového pojištění.
Zvláštní příspěvek k důchodu náleží ve výši:
- 2 500 Kč měsíčně osobám uvedeným pod písm. a) až c), (od splátky důchodu splatné v lednu 2010 ve výši 2 676 Kč měsíčně),
- 1 250 Kč měsíčně osobám uvedeným pod písm. d) a e), (od splátky důchodu splatné v lednu 2010 ve výši 1 338 Kč měsíčně).
Podle zákona č. 108/2009 Sb. byly od července 2009 mezi oprávněné osoby zařazeny i osoby uvedené v písmenech b) a c), které nesplňují podmínku neoprávněného zbavení osobní svobody v rozsahu alespoň 12 měsíců, jestliže zbavení osobní svobody nebylo časově vymezeno nebo mělo trvat déle než 12 měsíců a k jejich propuštění došlo ze zdravotních důvodů, a jejich vdovy či vdovci.

Související zákony:
Druh úřadu standardně vykonávající tuto činnost:

www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2023, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Spojovací 428, 251 63 Strančice
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz