Přijímá žádosti o příplatek k důchodu podle zákona 357/2005 Sb.

Zadejte název obce:
 

Základní informace o činnosti:

Příplatek k důchodu podle zákona 357/2005 Sb. (o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945) náleží:
a) legionářům - držitelům potvrzení podle zákona č. 462/1919 Sb. z. a n., o propůjčování míst legionářům, kteří pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně,
b) účastníkům národního boje za osvobození - držitelům osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, kteří pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně,
c) poživatelům vdovských a vdoveckých důchodů po osobách uvedených pod písm. a) a b),
d) sirotkům po účastnících národního boje za osvobození uvedených pod písm. b), kteří padli, byli popraveni nebo zemřeli ve vyšetřovací vazbě, vězení, koncentračním nebo internačním táboře anebo byli násilně usmrceni v souvislosti se zatýkáním, jestliže ke dni úmrtí rodiče sirotek nedosáhl věku 18 let a pobírá důchod z českého důchodového pojištění.
Příplatek k důchodu náleží za každý započatý měsíc odbojové činnosti ve výši:
- 50 Kč, jde-li o osoby uvedené pod písm. a) a b),
- 25 Kč, jde-li o osoby uvedené pod písm. c),
- 20 Kč, jde-li o osoby uvedené pod písm. d),
vždy však nejméně v částce 200 Kč měsíčně.
Měsícem odbojové činnosti se rozumí 30 dnů.
Podle zákona č. 108/2009 Sb. náleží pozůstalým po účastnících odboje zemřelých při odbojové činnosti zvýšení příplatku o pevnou částku, která činí v případě vdov či vdovců 3 000 Kč měsíčně, v případě sirotků 2 400 Kč měsíčně. Zvýšení příplatku náleží oprávněné osobě nejdříve od splátky důchodu splatné v červenci 2009.

Související zákony:
Druh úřadu standardně vykonávající tuto činnost:

www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2023, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Spojovací 428, 251 63 Strančice
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz