Určuje povinnost organizace, která provádí činnosti hornickým způsobem, zřídit útvar pro plnění úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Základní informace o činnosti:

Je-li organizace povinna zajistit báňskou záchrannou službu podle § 7 odst. 4 zákona 61/1988 Sb., je povinna ustanovit pracovníka pro řízení likvidace závažných provozních nehod (havárií) a vypracovat plán jejich zdolávání.
Český báňský úřad podrobněji upraví obecně závazným právním předpisem:
a) požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem včetně bezpečnosti používaných technických zařízení a požární ochrany v podzemí,
b) požadavky na havarijní prevenci a na plány zdolávání závažných provozních nehod,
c) zjišťování příčin závažných provozních nehod a pracovních úrazů a jejich evidenci a registraci,
d) hlášení závažných událostí a nebezpečných stavů, závažných provozních nehod, závažných pracovních úrazů a poruch technických zařízení.

Související zákony:
Druh úřadu standardně vykonávající tuto činnost:
Anketa

Byl Vám již vystaven eRecept?

ano  128
ne  108
nevím, co to je  38

Hlasovalo 274 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2018, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz