Přijímá žádosti o potvrzení a vydává potvrzení o kvalifikaci a odborné způsobilosti pro výkon hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem

Základní informace o činnosti:

Vydává potvrzení pro občany České republiky nebo občany jiného členského státu Evropské unie, kteří vykonávali hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem v České republice. Potvrzení se vydává v českém jazyce na základě žádosti fyzické osoby doložené údaji o délce a zaměření této činnosti.

Související zákony:
Druh úřadu standardně vykonávající tuto činnost:
Anketa

Půjdete k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR?

ano  448
ne  66
nevím  28

Hlasovalo 542 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz