Stanovuje podmínky pro přepravu výbušnin v podzemí a pro přenášení výbušnin

Základní informace o činnosti:

Přeprava výbušnin se považuje za dopravu nebezpečných věcí. Pro přepravu výbušnin platí zvláštní předpisy a příslušné technické normy. Způsob přepravy výbušnin v podzemí stanoví organizace v přepravním řádu. Výbušniny mohou být přenášeny jen v uzavřených obalech.
Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem stanoví podmínky pro přepravu výbušnin v podzemí a pro přenášení výbušnin.

Související zákony:
Druh úřadu standardně vykonávající tuto činnost:

www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2023, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz