Úvodní stránka

Přijímá žádosti a vydává povolení k předání výbušniny


 

Vám příslušný úřad:

Zadejte název Vaší obce:
 
Základní informace o činnosti:
Organizace může výbušninu předat jiné organizaci nebo své organizační složce jen na základě povolení obvodního báňského úřadu příslušného podle místa určení a v případě předávání výbušniny do ciziny nebo z ciziny jen na základě povolení Českého báňského úřadu; tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů. O vydání povolení je povinna příslušný báňský úřad požádat organizace, která je příjemcem výbušniny, a tuto povinnost má i v případě, že se výbušnina předává mezi jejími provozovnami, jež se nacházejí mimo území téže obce.
Související zákony:
Druhy úřadů standardně vykonávající tuto činnost:
 
Anketa
 

Dali jste si novoroční předsevzetí?

Hlasovalo 151 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz