Vydává závazná stanoviska k žádosti o koncesi na výrobu výbušnin

Základní informace o činnosti:

Český báňský úřad vydává závazné stanovisko k žádosti o koncesi „Výzkum, vývoj, výroba, ničení, nákup, prodej a skladování výbušnin a munice, zpracování a zneškodňování výbušnin, znehodnocování a delaborace munice a provádění trhacích prací“ v rozsahu předmětu podnikání „výzkum, vývoj, výroba, zpracování, ničení, zneškodňování, nákup, prodej a skladování výbušnin“ podle živnostenského zákona. Při vydávání závazného stanoviska Český báňský úřad posuzuje, zda organizace pro provozování požadované činnosti vlastní nebo má na základě smlouvy zajištěné
a) stavby nebo plochy užívané k této činnosti v souladu se stavebním zákonem, a
b) zařízení potřebné pro vykonávání této činnosti.

Související zákony:
Druh úřadu standardně vykonávající tuto činnost:

www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2023, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz