https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Nařizuje nostrifikační zkoušku

Zadejte název obce:
 

Základní informace o činnosti:

V případě, že krajský úřad v rámci řízení o nostrifikaci zjistí, že obsah a rozsah vzdělávání absolvovaného v zahraniční škole se v porovnání se vzděláváním podle obdobného rámcového vzdělávacího programu v České republice podstatně odlišuje, žádost zamítne. V případě, že se obsah a rozsah vzdělávání v zahraniční škole odlišuje zčásti nebo žadatel nemůže splnit požadavky dané zákonem, nařídí krajský úřad usnesením nostrifikační zkouššku; od vydání usnesení do termínu stanoveného pro konání nostrifikační zkouššky neběží lhůty pro vydání rozhodnutí ve věci“. Krajský úřad žádost o nostrifikaci zamítne také v případě, že žadatel nevykoná nostrifikační zkoušku úspěšně. Žadatel, který není státním občanem České republiky, nebo získal vzdělání ve šškole mimo území České republiky, nekoná nostrifikační zkouššku z předmětu český jazyk a literatura.

Související zákony:
Druh úřadu standardně vykonávající tuto činnost:

www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz