Úvodní stránka

Vykonává dozor nad dodržováním zákona 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách


 

Vám příslušný úřad:

Zadejte název Vaší obce:
 
Základní informace o činnosti:
Státní dozor nad dodržováním tohoto zákona provozovateli loterií a jiných podobných her s výjimkou části šesté vykonávají příslušné finanční úřady a finanční úřady, v jejichž územním obvodu se nacházejí jednotlivé provozovny, v případech, kdy povolení k provozování loterií a jiných podobných her vydává ministerstvo. Je-li sídlo provozovatele nebo jeho provozovna na území města Ostravy, vykonává státní dozor Finanční úřad Ostrava I.
Finanční úřad sepíše o výsledku kontroly protokol a předá jej k dalšímu opatření povolujícímu orgánu a provozovateli. Případnou pokutu ukládá a vymáhá povolující orgán, který o přijatém opatření (uložení pokuty) vyrozumí finanční úřad, který prováděl státní dozor.
Související zákony:
Druhy úřadů standardně vykonávající tuto činnost:
 
Anketa
 

Kolik korun letos plánujete utratit za vánoční dárky?


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2016, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz