Přijímá písemné žádosti osoby o informace o zrušených pravomocných rozhodnutích soudů

Základní informace o činnosti:

Rejstřík trestů vede úschovnu dokumentace, v níž se ukládají
a) údaje o zrušených pravomocných rozhodnutích soudů, vedených podle § 2 a 4a zákona 269/1994 Sb., a údaje vyřazené z evidence podle § 9 zákona 269/1994 Sb.,
b) opisy a překlady odsuzujících rozhodnutí a rozhodnutí navazujících na tato odsouzení.
Údaje uvedené v § 16c odst. 1 písm. a) zákona 269/1994 Sb. se poskytnou na písemnou žádost osobě, které se týkají, soudu a Ministerstvu spravedlnosti, dokumenty uvedené v § 16c odst. 1 písm. b) zákona 269/1994 Sb. se poskytnou na písemnou žádost osobě, které se týkají, soudu, orgánu činnému v trestním řízení a Ministerstvu spravedlnosti. Jinému orgánu se tyto údaje poskytnou, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis.

Pozn. redakce: Před návštěvou doporučujeme úřad telefonicky kontaktovat.
Související zákony:
Druh úřadu standardně vykonávající tuto činnost:

www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2020, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz