Zabezpečuje sběr a zpracování informací o zboží, obchodu a vybraných výrobcích

Základní informace o činnosti:

Zabezpečuje sběr a zpracování informací o
1. zboží, které bylo propuštěno do celního režimu,
2. obchodu uvnitř Evropské unie, kterým se pro účely tohoto zákona rozumí obchod se zbožím mezi Českou republikou a jiným členským státem Evropské unie (dále jen „jiný členský stát“) za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie,
3. vybraných výrobcích, u kterých vznikla daňová povinnost ke spotřební dani.

Související zákony:
Druh úřadu standardně vykonávající tuto činnost:
Anketa

Byl Vám již vystaven eRecept?

ano  109
ne  90
nevím, co to je  30

Hlasovalo 229 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2018, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz