https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Schvaluje a registruje osoby dodávající živočišné produkty pro spotřebu na plavidle mezinárodní námořní dopravy

Zadejte název obce:
 

Základní informace o činnosti:

Osoby, které dodávají živočišné produkty, určené ke spotřebě posádkou a cestujícími, přímo na plavidla v mezinárodní námořní dopravě, musí
a) být pro tento účel schváleny krajskou veterinární správou a registrovány,
b) mít k dispozici prostory pro ukládání živočišných produktů s kontrolovanými vchody a východy,
c) zaručit, že neuvolní živočišné produkty, které nesplňují stanovené podmínky, ke spotřebě na území České republiky nebo jiného členského státu.

Související zákony:
Druh úřadu standardně vykonávající tuto činnost:

www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz