Rozhoduje kompetenční spor

Vám příslušný úřad:

Zadejte název Vaší obce:
 

Základní informace o činnosti:

Nejvyšší správní soud rozhoduje kladný nebo záporný kompetenční spor, jehož stranami jsou
a) správní úřad a orgán územní, zájmové nebo profesní samosprávy, nebo
b) orgány územní, zájmové nebo profesní samosprávy navzájem, anebo
c) ústřední správní úřady navzájem.
Kladným kompetenčním sporem je spor, ve kterém si správní orgány osobují pravomoc vydat rozhodnutí o tomtéž právu nebo povinnosti téhož účastníka řízení před správním orgánem. Záporným kompetenčním sporem je spor, ve kterém správní orgány popírají svou pravomoc vydat rozhodnutí o tomtéž právu nebo povinnosti téhož účastníka řízení před správním orgánem.
Žalobu je oprávněn podat
a) správní orgán, který si v kladném kompetenčním sporu osobuje pravomoc o věci vydat rozhodnutí a popírá pravomoc správního orgánu, který ve věci vede řízení nebo rozhodl,
b) správní orgán, který v záporném kompetenčním sporu popírá svou pravomoc o věci vést řízení a rozhodovat a tvrdí, že tato pravomoc náleží jinému správnímu orgánu, který svou pravomoc popřel,
c) ten, o jehož právech nebo povinnostech bylo nebo mělo být rozhodováno v řízení před správním orgánem.

Související zákony:
Druhy úřadů standardně vykonávající tuto činnost:
Anketa

Obdrželi jste již od Finančního úřadu elektronickou informaci nebo složenku pro placení daně z nemovitosti?

ano  253
ne  171

Hlasovalo 424 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz