Přijímá žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby

Základní informace o činnosti:

Žádost o vydání osvědčení fyzické osoby obsahuje v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem písemné zdůvodnění nutnosti jejího přístupu k utajované informaci s uvedením stupně utajení a označení místa nebo funkce podle § 69 odst. 1 písm. b) zákona 412/2005 Sb., které potvrdí odpovědná osoba nebo ten, kdo bude utajovanou informaci fyzické osobě poskytovat.

Související zákony:
Druh úřadu standardně vykonávající tuto činnost:
Anketa

Půjdete k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR?

ano  550
ne  74
nevím  30

Hlasovalo 654 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz