Přezkoumává rozhodnutí vodoprávního úřadu, krajského úřadu nebo Magistrátu hl.m. Prahy mimo odvolací řízení

Základní informace o činnosti:

Podnět k přezkoumání rozhodnutí vodoprávního úřadu, krajského úřadu nebo Magistrátu hl.m. Prahy mimo odvolací řízení je oprávněn podat jakýkoliv subjekt, tedy nejen účastník řízení, ale kterákoliv fyzická nebo právnická osoba nebo státní orgán. Podnět k tomuto přezkoumání není návrhem na zahájení řízení. Na přezkoumání rozhodnutí není právní nárok.

Související zákony:
Druh úřadu standardně vykonávající tuto činnost:

www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2020, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz