https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Uznává způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území ČR pro absolventy

Základní informace o činnosti:

Určeno pro absolventy akreditovaných zdravotnických studijních programů uskutečňovaných vysokými školami v České republice v jiném vyučovacím jazyce než českém podle § 86 zákona č. 96/2004 Sb.

Související zákony:
Druh úřadu standardně vykonávající tuto činnost:

www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz