https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Uznává odborné kvalifikace, jiné způsobilosti a způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání v ČR

Základní informace o činnosti:

Týká se způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání vyjma povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a způsobilosti k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče usazených osob (státních příslušníků členských států EU, příslušníků smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, občanů Švýcarské konfederace a dalších osob uvedených v § 73 odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb.), kteří získali tuto způsobilost v jiném členském státě EU než v České republice a hodlají na území České republiky vykonávat dané povolání nebo činnosti soustavně.

Související zákony:
Druh úřadu standardně vykonávající tuto činnost:

www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz