https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Přijímá prohlášení o volbě druhého jména

Zadejte název obce:
 

Základní informace o činnosti:

Od 1. 7. 2001, tj. po nabytí účinnosti zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, může státní občan České republiky užívat dvě jména při splnění podmínek stanovených citovaným zákonem.
Užívání druhého jména lze docílit prohlášením o volbě druhého jména. Toto prohlášení není časově omezeno, nepodléhá správnímu poplatku.
Užívání dvou jmen prokazuje občan ČR rodným listem vydaným po 1. 7. 2001.

Související zákony:
Druh úřadu standardně vykonávající tuto činnost:

www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz