https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Přijímá žádosti o rodinné dávky při zaměstnání ve státě Evropské unie

Zadejte název obce:
 

Základní informace o činnosti:

Vstupem do EU začala v České republice platit nařízení Evropské unie, která jsou základními právními předpisy Evropské unie a jsou přímo aplikovatelná v každém členském státě.
V oblasti dávkových systémů sociální ochrany (v ČR především systém státní sociální podpory) se jedná o nařízení č. 883/2004 (dále jen "nařízení") a některé další právní předpisy, na jejichž základě může státní příslušník členského státu Evropské unie požádat o tzv. rodinné dávky.
Rodinné dávky jsou definovány jako všechny věcné i peněžité dávky určené k vyrovnání rodinných výdajů, s výjimkou zvláštních dávek při narození a osvojení dítěte.
Pro ověřování plnění podmínek nároku na přiznání dávek dle nařízení se kromě tiskopisů, které požadují národní právní řády, používají tzv. SEDy (strukturované elektronické dokumenty), popř. E-formuláře.
E-formuláře jsou tištěny ve všech jazycích členských států Evropské unie, jsou unifikované, ve všech jazykových mutacích identické; z toho plyne, že při předkládání formulářů českým úřadům není třeba úředního překladu z cizího jazyka do českého jazyka.
Při koordinaci rodinných dávek jsou nejčastěji používány formuláře E-401 (Potvrzení týkající se skladby rodinných příslušníků pro účely přiznání rodinných dávek) a E-411 (Žádost o informace o nároku na rodinné dávky v členských státech, kde rodinní příslušníci bydlí).

Související zákony:
Druh úřadu standardně vykonávající tuto činnost:

www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2020, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz