Rozhoduje o udělení licence/povolení k provozování mezinárodní linkové osobní dopravy

Základní informace o činnosti:

Provozovat mezinárodní linkovou osobní dopravu může jen podnikatel v silniční dopravě, a to na základě
a) licence udělené Ministerstvem dopravy a licence vydané příslušným orgánem jiného státu pro území tohoto státu, jímž linka vede, nebo
b) povolení k provozování mezinárodní linkové osobní dopravy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie uděleného Ministerstvem dopravy nebo příslušným orgánem jiného členského státu.

Související zákony:
Druh úřadu standardně vykonávající tuto činnost:
Anketa

Byl Vám již vystaven eRecept?

ano  85
ne  63
nevím, co to je  19

Hlasovalo 167 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2018, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz