https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Uděluje souhlas právnické nebo fyzické osobě k poskytování leteckých služeb

Základní informace o činnosti:

Úřad uděluje souhlas právnické nebo fyzické osobě k poskytování letecké telekomunikační služby, letecké meteorologické služby, letecké informační služby, služby při předletové přípravě a monitorování letu, služby tvorby letových postupů, dále k poskytování odbavovacích služeb a rozhoduje o jeho odnětí.

Související zákony:
Druh úřadu standardně vykonávající tuto činnost:

www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz