Zapisuje užitný vzor

Základní informace o činnosti:

Pro technická řešení s nižší vynálezeckou úrovní, popř. menšího ekonomického významu, je možné zvolit jednodušší, rychlejší a méně nákladnou ochranu než je ochrana patentem, tzv. užitným vzorem. Užitným vzorem mohou být chráněna nová, průmyslově využitelná technická řešení, která přesahují rámec pouhé odborné dovednosti.
Na rozdíl od patentu jsou z možnosti ochrany užitným vzorem vyloučeny všechny způsoby výroby nebo pracovní činnosti a biologické reproduktivní materiály.
Ochrana užitným vzorem se nehodí v těch případech, kdy k využití chráněného předmětu dojde až v delším časovém odstupu. Naopak je vzhledem k "rychlosti" řízení ideální pro předměty s kratší životností. Účinky zápisu užitného vzoru jsou stejné jako účinky patentu, avšak tím, že užitný vzor se zapisuje do rejstříku bez průzkumu novosti a úrovně řešení, je také jeho monopol oproti patentu křehký a postavení jeho majitele méně jisté. Užitný vzor platí 4 roky od podání přihlášky. Doba platnosti zápisu může být prodloužena dvakrát, vždy o tři roky. Bez souhlasu majitele nesmí zapsaný užitný vzor nikdo využívat. Souhlas k jeho využití se poskytuje licenční smlouvou, případně může majitel převést užitný vzor na jinou osobu.

Související zákony:
Druh úřadu standardně vykonávající tuto činnost:
Anketa

Byl Vám již vystaven eRecept?

ano  125
ne  105
nevím, co to je  37

Hlasovalo 267 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2018, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz