Zapisuje průmyslový vzor

Vám příslušný úřad:

Zadejte název Vaší obce:
 

Základní informace o činnosti:

Ochrana průmyslového vzoru zápisem do rejstříku je určena pro řešení designérská, s tím, že zápisem do veřejně přístupného státního rejstříku vznikne předmět veřejného práva a vlastník tohoto práva obdrží od zápisného Úřadu průmyslového vlastnictví osvědčení o zápisu tohoto práva do rejstříku. Průmyslovým vzorem se rozumí vzhled výrobku nebo jeho části, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení. Jde o vizuálně vnímatelnou vlastnost výrobku, nikoliv např. o technickou nebo konstrukční podstatu řešení výrobku. Výrobkem je průmyslově nebo řemeslně vyrobený prostorový nebo plošný předmět. Grafika (ornamentace, zdobení) jako taková, sama o sobě, bez spojení s konkrétním výrobkem, průmyslovým vzorem není.

Související zákony:
Druhy úřadů standardně vykonávající tuto činnost:
Anketa

Domníváte se, že je vhodné soužití dvou a více generací v jedné domácnosti?

ano  23
ne  74

Hlasovalo 97 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz