Výzkumné projekty

Společnost European Business Enterprise, a.s. je členem sdružení Asociace výzkumných organizací a zabývá se mimo jiné aplikovaným výzkumem v oblasti elektronických informačních zdrojů veřejné správy.

I. Výzkum procesů získávání, přenosu, uchovávání a využívání elektronických zdrojů, jednotný systém elektronické dokumentace zdrojů veřejné správy.

Tento projekt byl řešen v rámci výzkumného programu „Informační společnost“ Akademie věd České republiky.

ID Projektu: 1ET209920409

logo

Podrobnosti projektu
Výsledky projektu

II. Výzkum interaktivních systémů využívajících digitální terestriální televizi jako informační kanál pro občany České republiky.

Tento projekt byl řešen v rámci výzkumného programu „Informační společnost“ Akademie věd České republiky.

ID Projektu: 1ET309920505
logo

Podrobnosti projektu
Výsledky projektu
EBE © Copyright 2000-2020, všechna práva vyhrazena